Posted by: Ajla Abdic
0 comments
29 Aug

S prvim korakom “uhvaćen” je trenutak kada je bijela golubica iz ruku jednog od demobiliziranih boraca, a kaže da se preziva Bašić, poletjela ka visinama.

“Sama nam je došla u kamp”, objašnjava demobilizirani borac u kampu ispred federalne Vlade, nazvanom Trg heroja, dok ptica nestaje u nebeskom plavetnilu, “uzeli smo je onako, slikali se sa njom, pustili smo je u znak mira, znak naše pobjede i to je to.”

S prvim korakom “uhvaćen” je trenutak kada je bijela golubica iz ruku jednog od demobiliziranih boraca, a kaže da se preziva Bašić, poletjela ka visinama.

“Sama nam je došla u kamp”, objašnjava demobilizirani borac u kampu ispred federalne Vlade, nazvanom Trg heroja, dok ptica nestaje u nebeskom plavetnilu, “uzeli smo je onako, slikali se sa njom, pustili smo je u znak mira, znak naše pobjede i to je to.”

Posted by: Mirela
0 comments
24 Jul

Akcija „Bihać –grad na rijeci Uni“ se nastavlja.

Na lokalitetima, na Gradskoj otoci, Amerikančevoj otoci i uz obalu Une uz gradski park postavljene su nove klupe, kako bi se građanima a i turistima omogućio odmor i uživanje uz „zelenu rijeku“.

una

 

Akcija „Bihać –grad na rijeci Uni“ se nastavlja.

Na lokalitetima, na Gradskoj otoci, Amerikančevoj otoci i uz obalu Une uz gradski park postavljene su nove klupe, kako bi se građanima a i turistima omogućio odmor i uživanje uz „zelenu rijeku“.

una

 

0 comments
10 May

Kao što je poznato, općina Cazin od nedavno je Grad Cazin, a na ovoj značajnoj promjeni statusa na simboličan način svome gradu čestitao je i kolektiv firme HH-INOX.

Riječ je o cazinskoj firmi koja se bavi uvozom, obradom i montažom inox materijala, a sami centar grada od danas krasi posebna klupa koja će služiti građanima za odmor.

Kao što je poznato, općina Cazin od nedavno je Grad Cazin, a na ovoj značajnoj promjeni statusa na simboličan način svome gradu čestitao je i kolektiv firme HH-INOX.

Riječ je o cazinskoj firmi koja se bavi uvozom, obradom i montažom inox materijala, a sami centar grada od danas krasi posebna klupa koja će služiti građanima za odmor.

Back to top