0 comments
20 Jan
Gradski odbor Naše stranke u Bihaću traži od Gradskog vijeća da ukine sve naknade za rad u Vijeću, komisijama Vijeća i upravnim odborima.“Sada kad dug Grada Bihaća iznosi 50 miliona KM, moramo se sjetiti vremena kad je biti član Vijeća predstavljalo čast a ne priliku za dobru i laku zaradu.
Gradski odbor Naše stranke u Bihaću traži od Gradskog vijeća da ukine sve naknade za rad u Vijeću, komisijama Vijeća i upravnim odborima.“Sada kad dug Grada Bihaća iznosi 50 miliona KM, moramo se sjetiti vremena kad je biti član Vijeća predstavljalo čast a ne priliku za dobru i laku zaradu.
0 comments
19 Jan
Gradski odbor Naše stranke u Bihaću pozvao je Vladu Unsko-sanskog kantona da donese odgovarajuće odluke, kako bi se finansijski kapaciteti JU "Direkcije za ceste USK-a" usmjerili na dovršetak modernizacije preostalog dijela makadamske dionice regionalne ceste od Kulen Vakufa do Martin Broda."Već neko vrijemo, posebno otkako je osnovan Nacionalni park 'Una', česta je pojava da političari govore koliko je važan turizam u razvoju Bihaća i Kantona. I oni sami, međutim, priznaju da se do naših turističkih potencijala otežano dolazi  zbog nedostatka cestovnih komunikacija.
Gradski odbor Naše stranke u Bihaću pozvao je Vladu Unsko-sanskog kantona da donese odgovarajuće odluke, kako bi se finansijski kapaciteti JU "Direkcije za ceste USK-a" usmjerili na dovršetak modernizacije preostalog dijela makadamske dionice regionalne ceste od Kulen Vakufa do Martin Broda."Već neko vrijemo, posebno otkako je osnovan Nacionalni park 'Una', česta je pojava da političari govore koliko je važan turizam u razvoju Bihaća i Kantona. I oni sami, međutim, priznaju da se do naših turističkih potencijala otežano dolazi  zbog nedostatka cestovnih komunikacija.
Back to top