0 comments
10 Apr

Novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i novi pravilnik o radu na Željeznicama RS-a, kojim je planirano da to javno preduzeće ovu godinu završi s 2.834 radnika, narednu s 2.684, a 2019. godinu sa 2.534 zaposlena, bit će razmatran na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, zakazanoj za 13. april.

Željeznice RS-a trenutno zapošljavaju oko 3.100 radnika.

Novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i novi pravilnik o radu na Željeznicama RS-a, kojim je planirano da to javno preduzeće ovu godinu završi s 2.834 radnika, narednu s 2.684, a 2019. godinu sa 2.534 zaposlena, bit će razmatran na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, zakazanoj za 13. april.

Željeznice RS-a trenutno zapošljavaju oko 3.100 radnika.

Back to top