Posted by: Azra Dž.
0 comments
06 Jul

Na lokalitetu Velhovo 5. jula 2017.godine svečano je otvoreno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću. Riječ je o impozantnom objektu koji je završen u oktobru prošle godine, a početkom marta startao je probni rad i testiranje postrojenja.

Investitor u ovom projektu je grad Bihać a partneri u projektu su Njemačka razvojna banka KfW, Evropska Unija, Vlada Federacije BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH i Agencija za vodno područje rijeke Save.

Na lokalitetu Velhovo 5. jula 2017.godine svečano je otvoreno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću. Riječ je o impozantnom objektu koji je završen u oktobru prošle godine, a početkom marta startao je probni rad i testiranje postrojenja.

Investitor u ovom projektu je grad Bihać a partneri u projektu su Njemačka razvojna banka KfW, Evropska Unija, Vlada Federacije BiH, Fond za zaštitu okoliša FBiH i Agencija za vodno područje rijeke Save.

0 comments
24 Apr

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić zajedno sa predstavnicima JP ¨Vodovod¨ Bihać, sastao se sa predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, Regionalne mreže saveza općina i gradova NALAS Udruženja vodovoda Dunavskog sliva, te predstavnicma Aquasan mreže u BiH.

Sastanak je upriličen prije radionice kojom započinje operativno funkcioniranje Regionalne mreže za izgradnju kapaciteta (RCDN) jedinica lokalne samouprave i javnih vodovodnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi.

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić zajedno sa predstavnicima JP ¨Vodovod¨ Bihać, sastao se sa predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, Regionalne mreže saveza općina i gradova NALAS Udruženja vodovoda Dunavskog sliva, te predstavnicma Aquasan mreže u BiH.

Sastanak je upriličen prije radionice kojom započinje operativno funkcioniranje Regionalne mreže za izgradnju kapaciteta (RCDN) jedinica lokalne samouprave i javnih vodovodnih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi.

Back to top