Problemi sa tekstilnim otpadom u Bihaću

otpad
Sve do sada odlagalo se riješavanje problema talijanskog tekstilnog otpada koji je smješten na pet lokacija u Bosni i Hercegovini.

Međutim uskoro bi trebao biti uklonjen, jer je federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila proceduru izvora firme koja će sporni otpad ukloniti i spaliti na ekološki prihvatljiv način.

Federalni ekološki inspektor potvrdio je da bi otpad odložen u Bihaću mogao biti zbrinut ovih dana.

Talijanski tekstilni otpad odložen je u Bihaću tačnije u naselju Privilica prije nešto više od pola godine, još uvijek je na istom mjestu. 

Ejub Salkić Federalni ekološki inspektor izjavljuje kako će tekstilni otpad biti uklonjen u toku ovog mjeseca. Sklopljen je ugovor sa firmom koja je ovlaštena za odvoz i zbrinjavanje tog otpada. Ljudi su već na terenu i do kraja ove sedmice u Bihaću će biti uklonjen u cjelosti otpad. 

U riješavanju ovog problema uključile su se sve lokalne i kantonalne institucije, brojni dopisi i urgencije nadležnog federalnog ministartva okoliša i uprava za inspekcijske poslove, upućeni su od kantonalnog ministartva ističe ministar Adnan Alagić. Sve se ovo desilo nakon što je uprava za inspekcijske poslove raspisala i provela javni poziv za izmještanje i riješavanje ovog ilegalnog otpada. O njegovoj opasnosti ministar Alagić nije mogao ništa reći jer ističe da su vršena ispitivanja koja tvrde da je otpad bezopasan.

Izvor: