0 comments
03 Apr

Raif Dizdarević prvi put otkriva dijelove priče o Agrokomercu, rasprave vođene iza zatvorenih vrata, prijedloge za povlačenje Fikreta Abdića koji nisu prihvaćeni.

Kako ste Vi reagirali na aferu Agrokomerc? Sjećam se jedne rasprave u Beogradu, u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina bila epicentar – činilo se – svih YU afera. Tada sam prvi put čula tezu da svako ima svoj Neum i svog Fikreta Abdića, ali da je meta rukovodstvo BiH, Hamdija Pozderac zbog amandmana na Ustav SFRJ?

Raif Dizdarević prvi put otkriva dijelove priče o Agrokomercu, rasprave vođene iza zatvorenih vrata, prijedloge za povlačenje Fikreta Abdića koji nisu prihvaćeni.

Kako ste Vi reagirali na aferu Agrokomerc? Sjećam se jedne rasprave u Beogradu, u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina bila epicentar – činilo se – svih YU afera. Tada sam prvi put čula tezu da svako ima svoj Neum i svog Fikreta Abdića, ali da je meta rukovodstvo BiH, Hamdija Pozderac zbog amandmana na Ustav SFRJ?

Back to top