0 comments
02 Jun

Za svakog imamo razumijevanja, osim za svoje najbliže. Smatramo da nam njihova vjernost prirodno pripada, kao vlastita koža.

 

(Meša Selimović)

Za svakog imamo razumijevanja, osim za svoje najbliže. Smatramo da nam njihova vjernost prirodno pripada, kao vlastita koža.

 

(Meša Selimović)

Back to top