0 comments
04 Aug

Bosanska vojska gradi aerodromsku pistu za dopremanje pomoći i naoružanja 

Tekst o spašavanju Cazinske krajine i jedinstvenom aerodromu u Ćoralićima objavljen je prije 25 godina, tačnije 26.08.1992. godine. Autor teksta je Johathan S. Landay, a tekst je objavljen na stranici upi.com. Prijevod teksta je uradila Cazinjanka sa engleskom adresom, Aida Salkić Haughton. U razgovoru sa Goranom Bulutom Lejla Hairlahović je zabilježila Goranove riječi: „Objavite tekst. Samiru (Beganoviću) bi bilo drago.“

Bosanska vojska gradi aerodromsku pistu za dopremanje pomoći i naoružanja 

Tekst o spašavanju Cazinske krajine i jedinstvenom aerodromu u Ćoralićima objavljen je prije 25 godina, tačnije 26.08.1992. godine. Autor teksta je Johathan S. Landay, a tekst je objavljen na stranici upi.com. Prijevod teksta je uradila Cazinjanka sa engleskom adresom, Aida Salkić Haughton. U razgovoru sa Goranom Bulutom Lejla Hairlahović je zabilježila Goranove riječi: „Objavite tekst. Samiru (Beganoviću) bi bilo drago.“

0 comments
18 May

Često mi Samir Beganović i Edvin Iftić, dvojica mladića, među prvim pilotima bh. Armije, ulaze u moju svakodnevicu. Posebno osamnaestog majskog dana, kada dodatno i s razlogom prebirem napisane novinarske tekstove i televizijske zapise...

Piše: Mirza Sadiković

Često mi Samir Beganović i Edvin Iftić, dvojica mladića, među prvim pilotima bh. Armije, ulaze u moju svakodnevicu. Posebno osamnaestog majskog dana, kada dodatno i s razlogom prebirem napisane novinarske tekstove i televizijske zapise...

Piše: Mirza Sadiković

Back to top