0 comments
10 May

Naša zemlja je u proteklih nekoliko godina postala izuzetno popularna turistička destinacija, koju posjećuju brojni zanimljivi gosti iz cijelog svijeta.

Upravo na takve posjetioce naišli smo u Visokom, na ulazu u kompleks podzemnih tunela Ravne.

Naša zemlja je u proteklih nekoliko godina postala izuzetno popularna turistička destinacija, koju posjećuju brojni zanimljivi gosti iz cijelog svijeta.

Upravo na takve posjetioce naišli smo u Visokom, na ulazu u kompleks podzemnih tunela Ravne.

Back to top