Posted by: Mirela
0 comments
12 Jun

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija sa saradnicima predstavio je u Banjoj Luci aktivnosti u okviru napora koje su preduzete na unapređenju percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija sa saradnicima predstavio je u Banjoj Luci aktivnosti u okviru napora koje su preduzete na unapređenju percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija.

0 comments
17 Apr

Sudovi pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i od 17. do 28. aprila svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

U tom periodu, a na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u sudovima će se održavati 'Sedmice sudske nagodbe' s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Sudovi pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i od 17. do 28. aprila svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

U tom periodu, a na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u sudovima će se održavati 'Sedmice sudske nagodbe' s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Back to top