0 comments
28 Jul

Vlada Unsko-sanskog kantona je na današnjem zasjedanju razmatrala i usvojila brojne prijedloge odluka, među kojima i odluku o utvrrđivnju osnovice za isplatu akontacije plaće i toplog obroka za sve korisnike budžeta za period juli-septembar ove godine.

Čanovi Vlade dali su pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o šumama Federacije BiH te saglasnost  ZZO USK-a  na predloženu Odluku kojom se utvrđuje iznos takse za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica.

Vlada Unsko-sanskog kantona je na današnjem zasjedanju razmatrala i usvojila brojne prijedloge odluka, među kojima i odluku o utvrrđivnju osnovice za isplatu akontacije plaće i toplog obroka za sve korisnike budžeta za period juli-septembar ove godine.

Čanovi Vlade dali su pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o šumama Federacije BiH te saglasnost  ZZO USK-a  na predloženu Odluku kojom se utvrđuje iznos takse za izdavanje elektronskih zdravstvenih iskaznica.

0 comments
24 Jan
U zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) udio nemedicinskog kadra iznosi oko 30 posto, što, prema mišljenju stručnjaka, govori o lošem stanju u ovom sektoru i utiče na kvalitet usluga pacijentima.U većem bh. entitetu, zastupljenost nemedicinskog kadra u zdravstvu kreće se između 26 i 28 posto, iako je preporuka Evropske unije da taj procenat ne prelazi deset posto.
U zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) udio nemedicinskog kadra iznosi oko 30 posto, što, prema mišljenju stručnjaka, govori o lošem stanju u ovom sektoru i utiče na kvalitet usluga pacijentima.U većem bh. entitetu, zastupljenost nemedicinskog kadra u zdravstvu kreće se između 26 i 28 posto, iako je preporuka Evropske unije da taj procenat ne prelazi deset posto.
0 comments
24 Jan
Na području Unsko-sanskog kantona u posljednje tri godine približno je konstantan broj korisnika bolovanja i kreće se od 1.400 do 2.000. Na godišnjem nivou bolovanja iz budžeta odbnose od 2,3 do 2,5 miliona KM.Zavod zdravstvenog osiguranja USK participirao je u korekcijama postojećeg federalnog  pravilnika o bolovanjima,  koji je donesen 13. januara.Prema riječima Almina Handanagića, direktora Zavoda, prošle godine formirana je služba kontrole, koja radi na analizi trenutnih  bolovanja, a u ovoj godini radit će i na primjeni novog pravilnika.
Na području Unsko-sanskog kantona u posljednje tri godine približno je konstantan broj korisnika bolovanja i kreće se od 1.400 do 2.000. Na godišnjem nivou bolovanja iz budžeta odbnose od 2,3 do 2,5 miliona KM.Zavod zdravstvenog osiguranja USK participirao je u korekcijama postojećeg federalnog  pravilnika o bolovanjima,  koji je donesen 13. januara.Prema riječima Almina Handanagića, direktora Zavoda, prošle godine formirana je služba kontrole, koja radi na analizi trenutnih  bolovanja, a u ovoj godini radit će i na primjeni novog pravilnika.
Back to top