Posted by: Armin Lojić
0 comments
17 Aug

Uprkos tome što je BiH jedna od najkorumpiranijih zemalja u regiji, vlasti ni do danas nisu ukinule diskreciono pravo direktorima javnih preduzeća ili rukovodilaca u državnim institucijama da sami odaberu koga će zaposliti, bez obzira na poziciju tog kandidata na rang-listi.

Uprkos tome što je BiH jedna od najkorumpiranijih zemalja u regiji, vlasti ni do danas nisu ukinule diskreciono pravo direktorima javnih preduzeća ili rukovodilaca u državnim institucijama da sami odaberu koga će zaposliti, bez obzira na poziciju tog kandidata na rang-listi.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
16 Aug

Pet od osam savjetnika Lidije Bradare, predsjedavajuće Doma naroda PFBiH, ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije. Za njih je iz federalnog budžeta za dvije i po godine potrošeno više od 306.000 maraka, piše Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Pet od osam savjetnika Lidije Bradare, predsjedavajuće Doma naroda PFBiH, ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije. Za njih je iz federalnog budžeta za dvije i po godine potrošeno više od 306.000 maraka, piše Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

0 comments
07 Aug

Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević simbolično s predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Alminom Škrijeljom potpisao "molbu za davanje prioriteta prilikom zapošljavanja djeci šehida i poginulih boraca".

Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević simbolično s predsjednikom Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Alminom Škrijeljom potpisao "molbu za davanje prioriteta prilikom zapošljavanja djeci šehida i poginulih boraca".

Posted by: Mirela
0 comments
17 Jul

U protekle dvije godine Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar intenzivno su radili na poboljšanju fizičke infrastrukture za poduzetnike kao i uspostavi usluga za podršku rastu poduzeća.

U protekle dvije godine Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar intenzivno su radili na poboljšanju fizičke infrastrukture za poduzetnike kao i uspostavi usluga za podršku rastu poduzeća.

Posted by: Mirela
0 comments
23 Jun

Švedska organizacija MyRight-Empowers people with disabilities u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle 23. i 24. juna na Ilidži organizuje završnu konferenciju projekta “Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u zdravstvo i implementacija UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.

Švedska organizacija MyRight-Empowers people with disabilities u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle 23. i 24. juna na Ilidži organizuje završnu konferenciju projekta “Konkretna inkluzija osoba s invaliditetom u zdravstvo i implementacija UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.

Posted by: Ajla Abdic
0 comments
22 Jun

Prema riječima bivšeg ministra privrede Unsko-sanskog kantona Vida Šantića, menadžementi osam krajiških firmi koje su u stečaj otišle u periodu 2008-2012. redovno su uplaćivali sve doprinose, pa i one za naknade za nezaposlene.

Međutim, skoro 600 radnika i dalje čeka te naknade. Krajem prošle godine uplaćeno im je šest rata, a neki od njih bi trebali nakanade primati i za pune tri godine.

Prema riječima bivšeg ministra privrede Unsko-sanskog kantona Vida Šantića, menadžementi osam krajiških firmi koje su u stečaj otišle u periodu 2008-2012. redovno su uplaćivali sve doprinose, pa i one za naknade za nezaposlene.

Međutim, skoro 600 radnika i dalje čeka te naknade. Krajem prošle godine uplaćeno im je šest rata, a neki od njih bi trebali nakanade primati i za pune tri godine.

Posted by: Mirela
0 comments
17 Jun

Nijedan predsjednik mjesnih zajednica u Visokom nije se odazvao zakazanom sastanku sa predstavnicima bh. firme Prevent o najnovijem projektu Preventa sa Ford Focusom, a na kojem će raditi od 400 do 500 radnika.

Nijedan predsjednik mjesnih zajednica u Visokom nije se odazvao zakazanom sastanku sa predstavnicima bh. firme Prevent o najnovijem projektu Preventa sa Ford Focusom, a na kojem će raditi od 400 do 500 radnika.

Back to top