Nezavisni blok: Diplomatski, teritorijalni i institucionalni nasrtaji Hrvatske na BiH moraju prestati

Pozivamo institucije BiH na odlučnu akciju u pravcu zaštite interesa države, ali i vlasti u Republici Hrvatskoj na dogovore i međusobno uvažavanje, kako bismo zajedno učinili dobre stvari za naše države, narode i građane.

                   Republika Hrvatska vodi diplomatsku kampanju protiv Bosne i Hercegovine u zvaničnim istupima i ponašanju njenih najviših dužnosnika i to cjelokupna bh., regionalna i svjetska javnost može potvrditi svaki dan. Očigledno je i svima je jasno da dužnosnici R Hrvatske povlače poteze kojima omalovažavaju našu zemlju i njene institucije i pri tome dovode u pitanje mnoge vrijednosti koje predstavljaju temeljno biće države Bosne i Hercegovine. Skoro svaki posljednji gest i skoro svaka izgovorena reakcija zvaničnika iz Hrvatske sadrži nedopustivu količinu omalovažavanja svega onoga što nosi predznak „bosanskohercegovački“, počev od Ustava Bosne i Hercegovine kao temeljnog i najvišeg pravnog akta pa do situacija na granici sa Bosnom i Hercegovinom, direktnog ugrožavanja ljudi koji žive u pograničnom dijelu gdje Hrvatska ne odbacuje mogućnost stacioniranja odlagališta nuklearnog radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, do posljednjih primjera neovlaštenog ulaska policije R Hrvatske na teritoriju BiH i nasilnog deportovanja migranata iz ove susjedne države u Bosnu i Hercegovinu.

Na slučajeve nasilnog deportiranja migranata na teritorij Bosne i Hercegovine još u maju ove godine ukazao je kantonalni zastupnik Nezavisnog bloka u Skupštini USK Nisvet Jusić, skrenuvši pažnju i zatraživši zaštitu digniteta države Bosne i Hercegovine od strane njenih najviših institucija i sistema. Činjenice govore da u tom procesu nasilne deportacije migranata, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske kao ministarstvo jedne zemlje članice EU, krši niz međunarodnih konvencija i pravnih akata. Sva ova ponašanja iz Hrvatske mogla bi se nazvati diplomatskom i institucionalnom agresijom na Bosnu i Hercegovinu kojoj na putu ka Evropskoj uniji, aktuelna vlast u Hrvatskoj u ovom momentu samo odmaže. Uz ovo je neophodno pomenuti i sve prisutnije podupiranje navika ali i retrogradnih pojava sa fašističkim korijenima koji u stavovima i pristupu zvaničnih politika i komunikaciji, direktno reflektiraju destabilizirajuće odluke i retoriku pojedinih političkih predstavnika Hrvata u BiH kao jednog od tri konstitutivna naroda.

Pozivamo institucije BiH na odlučnu akciju u pravcu zaštite interesa države, ali i vlasti u Republici Hrvatskoj na dogovore i međusobno uvažavanje, kako bismo zajedno učinili dobre stvari za naše države, narode i građane.

Press služba