Koordinirane aktivnosti na prihvatu migranata na području USK-a

Mustafa Ružnić, premijer i po ovlaštenju Vlade USK, ministar unutrašnjih poslova i Mujo Koričić, policijski komesar održali su jučer radni sastanak sa Vladimirom Mitkovskim, koordinatorom Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Riječ je o redovnom brifingu radi koordiniranja aktivnosti na prihvatu migranata koji se nalaze na području ovog kantona.

Kako je u prethodnom periodu dogovoreno, i dalje se kontroliše migrantski talas i priliv broja migranata u tranzitu preko područja USK, u skladu sa raspoloživim kapacitetima u privremenim prihvatnim centrima u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši.

Trenutno je u toku izmještanje migranata koji borave u objektu bivšeg đačkog doma u Borićima u Bihaću, kako bi se mogli završiti građevinski radovi na objektu. Migranti će, za vrijeme izvođenja radova, biti premješteni u druge prihvatne centre, opet u skladu sa raspoloživim kapacitetom, a nakon završetka rekonstrukcije Đačkog doma tu bi bile smještene porodice sa djecom i maloljetnici bez pratnje.

Izvor: