Aluminiju struja od Elektroprivrede HZHB: Kako djedove obaveze prebaciti na unuke

Skupština Elektroprivrede HZHB na jučerašnjoj svojoj sjednici donijela je odluku da će u cijeloj narednoj godini s odgodom plaćanja snabdijevati električnom energijom posrnuli Aluminij d.d. Mostar. Neki su tu odluku ocjenili kao suicidnu, ali sigurno ona označava zaokret u odnosu vlasti ili jednog njenog dijela prema mostarskoj kompaniji.

Posljednji problemi u poslovanju Auminija d.d. Mostar, koji su eskalirali u oktobru, za osnovu su imali odluku glavnog snabdjevača struje da neće nastaviti isporuke bez plaćanja tekućih faktura, posebno kad se zna da je dug mostarske kompanije prema Elektroprivredi HZHB bio oko 180 miliona KM. Na sve to samo se nadovezala prijetnja Nezavisnog operatora sistema (NOS) da će kompaniju isključiti s mreže zbog nemogućnosti izmirenja obaveza.

Uprava Aluminija prethodna dva mjeseca javno je prozivala ponajviše Vladu FBiH, tražeći prvenstveno subvencioniranje troškova struje na koje se taj organ izvršne vlasti obavezao sporazumom iz 2013. godine. Mnogo manje povika bilo je prema Elektroprivredi HZHB, koja je ranije imala više popusta prema neplatiši iz južnih mostarskih predgrađa. 

Zanimljivo je kako je ovoj odluci Elektroprivrede HZBH prethodila odluka Vlade FBiH o imenovanju nova tri člana nadzornog odbora kompanije te time i razrješenje predsjednika tog tijela Dalibora Miloša, a Vlada je ove sedmice dala preporuku organima upravljanja Aluminija da nastave poduzimati mjere i aktivnosti, koje su u okviru zakona, na reprogramiranju obveza vezanih za dugovanje Aluminija na 15 godina, a s ciljem sanacije dugovanja. 

Ugledni profesor i ekonomski ekspert Vjekoslav Domljan, odličan poznavatelj prilika u Aluminiju, jučerašnju odluku Elektroprivrede HZHB, slikovito je prokomentarisao kao prebacivanje pasive s djeda na unuka, dok sin i dalje gricka aktivu.

Elektroprivreda HZHB po ovoj odluci u narednoj će godini nabavljati električnu energiju na tržištu, a prodavat će je Aluminiju po istim cijenama uvećano za minimalne troškove snabdijevanja. 

Predsjednik Udruženja dioničara-akcionara i udjeličara u društvima i investicionim fondovima u BiH Rizah Softić je odluku okarakterisao kao klasično samoubistvo, kao odluku koja nije zakonite nego je i štetna za samo preduzeće. 

Takvo mišljenje dijele mnogi, među kojima su i članovi Nadzornog odbora i mali dioničari koji smatraju da će sklapanje tog ugovora ozbiljno narušiti poslovanje Elektroprivrede HZHB, s obzirom na to da im Aluminij za struju već duguje oko 200 miliona KM, posebno jer će Elektroprivreda struju za Aluminij morati kupovati na tržištu jer je sama neće imati dovoljno. 

Drugi scenario spašavanja mostarske kompanije predstavlja projektovani stečaj, ali moglo bi se zaključiti da on trenutno nema dovoljnu političku podršku.

Izvor: