Apel intelektualcima općine Bužim i rođenim u Bužimu, poslanicima i dužnosnicima sa područja općine Bužim, strankama i stanovnicima naše Općine

Apel prenosimo u cijelosti.

Poštovani prijatelji, dragi Bužimljani, obraćamo vam se kao intelektualcima, poslanicima i dužnosnicima različitih nivoa vlasti, strankama i stanovnicima Općine, a prvenstveno kao ljudima kojima je stalo do zavičaja bez obzira gdje živite, radite i kojoj stranci pripadate, da nas podržite u nastojanju da Vladu Federacije BiH konačno uozbiljimo da izvršava obećano i društveno opravdano. Konkretno, radi se o putu Velika Kladuša-Vrnograč-Bužim-Bos. Otoka, koji je najlošija putna komunikacija na Balkanu. Prekategorizacija ovoga puta i asfaltiranje započeto je još u vrijeme Vlade rahmetli Ahmeta Hadžipašića. Tada su urađena dva km iz pravca Velike Kladuše i na tome se stalo. Istina, u međuvremenu bilo je određenih krpljačina puta na najlošijim dionicama i na tome se završilo. U međuvremenu ovaj putni pravac prekategorisan je u magistralni i prešao je u nadležnost JP „Ceste Federacije“.

 

Premijer Vlade FBiH, gospodin  Fadil Novalić, na predizbornom skupu za izbor načenika općine Bužim, septembra 2018. godine, u ime Vlade, SDA i sopstveno ime, javno je obećao građanima Bužima da će ovaj put biti urađen naredne, 2019. godine. S obzirom da ni ovo obećanje nije ispunjeno i da je u planu ulaganja JP „Ceste Federacije“ za 2020. godinu  predviđena samo rehabilitacija (popravke) ovoga puta, pitamo Vladu i njenog Premijera:

 

• zašto je Bužim i ovo područje Krajine zapostavljeno u razvojnim, posebno u infrastrukturnim projektima?

• zašto je viteški Bužim bio najvažniji subjekat u odbrani Bihaćkog okruga u koji se tokom rata dolazilo kao u „Malu Meku“ s poštovanjem i uvažavanjem, a da je nakon toga već odavno zapostavljen?

• zašto se narod Bužima obmanjuje pričom koja je program lijepih želja, uglavnom lažnih, koje se ne mogu uklopiti u jednu konzistentnu cjelinu?

• da li će premijer Novalić opet doći na predizborni skup svoje Stranke u septembru 2020. godine i ponoviti otrcane fraze o viteškom Bužimu i osvježiti laži o završetku ovog puta kao magistralnog?

• da li kreatori razvojne politike i donosioci budžeta Federacije BiH zaboravljaju da i mi preko PDV-a, akciza, naknada za puteve, doprinosa i drugih davanja punimo budžet Federacije i participiramo u vraćanju kredita uzetih od evropskih banaka na ime izgradnje autoputeva, brzih i drugih cesta, a da pri tome nemamo nikakve koristi od tih kredita?

• da li kreatori razvojne politike cijene da je politika ravnomjernog razvoja neophodna ako se želi zaustaviti dalji egzodus ljudi iz BiH, a posebno iz USK, čiji je intenzitet iseljavanja najjači u posljednjih pet godina?

• donosiocima odluka o izgradnji puteva jasno je da inostrani investitori uglavnom dolaze sa Zapada. Međutim, već na raskrsnici puta (od Kladuše prema Cazinu), koji vodi prema Bužimu, potencijalni ino investitori vide kakvog „kvaliteta“ je ovaj put, kao faktor ulaganja, pa je činjenica da su neki odustali, a budući će vjerovatno odustati od ulaganja u Bužim. S tim u vezi, pitamo Vladu Federacije: zašto nas ne stavite ne u povoljan, već u ravnopravan položaj sa drugima? Da li se zaboravilo da smo prije 14-tak godina bili u konkurenciji sa putnim pravcem Mostar-Široki Brijeg-Posušje i otpali, iako je taj put i prije proširenja bio auto-put za ovaj naš jadni, poderani putni pravac?! Zar mislite da je dovoljno planirati u ovoj godini samo rehabilitaciju (popravke) ovoga putnog pravca?

• dokle mislite da će Krajišnici šutati o namjernoj zapostavljenosti? Da li nekorektnom razvojnom politikom ubrzavate odlazak naše omladine u inostranstvo i ostavljate pusti prostor koji ništa ne znači bez ljudi?

• izračunajte koliko su ove tri općine, kroz koje prolazi ovaj put, uplatile od 11 milijardi koje ste prikupili na ime akciza i putarina, te koliko su participirale u otplati već uzetih inostranih i drugih kredita na ime izgradnje puteva!

• da li je Razvojna banka Federacije zaboravila da i mi postojimo, i na kraju,

• zašto podcjenjujete našu inteligenciju, misleći da mi ne znamo da  politika ravnomjernog razvoja mora biti politika prioriteta!

 

Ovim obraćanjem, mi koji živimo u Bužimu želimo vjerovati da će:

 

• Vlada Federacije odgovoriti bar na neka od javno postavljenih pitanja i ispuniti bar jedno od svojih obećanja-u cjelosti uraditi navedeni putni pravac kao magistralni, a ne samo planirati dio sredstava za njegovu rehabilitaciju (čitaj: popravke),

• da će naš apel kao znak podrške potpisati svi doktori nauka, magistri, poslanici svih nivoa i dužnosnici iz Bužima na nivou Kantona, Federacije i BiH. Ovo stoga jer smo uvjereni da se većina njih pozvala na zavičajno porijeklo i imala bar indirektnu korist što je iz Bužima. 

Predsjednik:

Sead Šahinović

Izvor: