Zbog najavljenih obilnih padavina upućen apel iz Civilne zaštite grada Cazina

Prema hidrometeorološkim prognozama Bosnu i Hercegovinu bi uslijed obilnih padavina koje su pred nama ponovo mogle zahvatiti poplave. Meteorološke prognoze upozoravaju na obilnu kišu od nedjelje do četvrtka, odnosno u periodu 12.05-15.05.2019. godine, koja bi mogla dovesti do poplava većih razmjera te izazvati velike materijalne štete.

Iako je zadnjih nekoliko godina Služba za civilnu zaštitu grada Cazina, odnosno gradska uprava izvršila čišćenje korita rijeke Mutnice, jednog dijela rijeke Korane i drugih manjih rječica i potoka, postoji realna opasnost, ukoliko najavljene poplave budu velikih razmjera, da dođe do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, infrastrukturnih i drugih objekata u zahvatu vodotoka rijeka Mutnice i Korane, kao i nekih potoka.

U cilju sprečavanja i umanjenja posljedica od najavljenih poplava, Služba za civilnu zaštitu grada Cazina apeluje i poziva građane da:

1. očiste kanale, propuste, rigole, rešetke i šahtove radi boljeg i bržeg prikupljanja i odvodnje površinskih voda;
2. kao vlasnici zemljišta u blizini vodotoka očiste i uklone šiblje, granje, komunalni i drugi otpad kako bi se spriječilo začepljenje propusta, šahtova i drugih sabirnih i objekata za odvodnju;
3. u slučajevima potrebe da se stave na raspolaganje i pomognu nadležnim inspekcijskim i organima civilne zaštite te djeluju po uputama nadležnih;
4. provode i druge preventivne mjere radi zaštite svoje i imovine drugih ljudi.

 

 

Izvor: