BiH od MMF-a dobila pomoć od 602 miliona KM: Vlast se svađa oko "poklonjenih" para

.

Sva finansijska sredstva i obaveze raspodjeljuju se između FBiH i RS u omjeru 2/3 prema 1/3, navedeno je u dokumentu koji je potpisan još 2016. godine


Bosna i Hercegovina je od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) dobila više od 602 miliona KM interventnih sredstava za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Brojne institucije

Međutim, kako saznajemo, od ponedjeljka traje nesporazum na relaciji Centralna banka BiH - Ministarstvo finansija i trezora BiH - entitetska ministarstva finansija.

Naime, još 2016. godine memorandum o razumijevanju potpisali su predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, dva entitetska ministarstva finansija i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Tim dokumentom tačno je definirana raspodjela novca, i to da dvije trećine novca pripadaju Federaciji BiH, a trećina Republici Srpskoj.

U nastavku entiteti se dogovaraju koji dio novca će ustupiti Distriktu Brčko.

- Sva finansijska sredstva i obaveze po osnovu članstva BiH s MMF-om raspodjeljuju se između Federacije BiH i Republike Srpske u omjeru 2/3 prema 1/3 - navedeno je u memorandumu.

Na ovo bi se trebala staviti tačka. Međutim, iz Centralne banke BiH saopćeno je da će raspodjelu vršiti na bazi odgovarajuće instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH, kao vlasnika računa.

Kako saznaje „Avaz“, Ministarstvo je prekjučer u toku dana Centralnu banku BiH podsjetilo na memorandum iz 2016. godine.

Odgovor iz RS

Dodatnu pometnju u ovaj proces unijelo je Ministarstvo finansija RS, iz kojeg su iznijeli skroz drugačiji stav. Prema njihovom mišljenju, odluku o raspodjeli sredstava koja nisu kreditna, nego se odnose na korištenje rezervi svih država članica MMF-a, trebalo je donijeti Fiskalno vijeće BiH.

Suprotan stav od Ministarstva finansija RS iznio je i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je istakao da već postoji odluka o raspodjeli sredstava MMF-a te da, prema toj odluci, 38 posto treba dobiti Republika Srpska, jedan ili dva posto Distrikt Brčko i ostalo bi bilo doznačeno FFBiH.

Odgovor Centralne banke

Kako saznaje „Avaz“, Centralna banka BiH odgovorila je Ministarstvu finansija i trezora BiH.

- Da bi se realizirala raspodjela alokacije SDR, potrebno je da Federalno ministarstvo finansija i Ministarstvo finansija Republike Srpske, u skladu s memorandumom o razumijevanju koji je na snazi, dostave Centralnoj banci BiH listu ovlaštenih potpisnika i instrukcije za daljnji transfer odobrenih sredstava na depozitnom računu/podračunima za transakcije s MMF-om - naveli su u odgovoru na instrukcije Ministarstva.

Izvor: