Bihać: Nadležni o seksualnom nasilju u porodici

.
U Bihaću će danas biti održan sastanak Koordinacionog tima za praćenje realizacije Protokola postupanja nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici na području USK-a.

Osim razmatranja stanja u oblasti seksualnog nasilja, predstaviti će se analiza uticaja pandemije na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici. Prezentirati će se i politike finansiranja i funkcionisanja sigurnih kuća u BiH tokom COVID-a.

 

U radu sastanka učestvovati će predstavnici Ministarstava zdravstva, pravosuđa i obrazovanja te Kantonalnog tužilaštva, centara za socijalni rad , bihaćkog Doma zdravlja i Udruženja „Žene sa Une“.  

Izvor: