Bihać- Potpisivanje sporazuma

asd
Jučer je u Bihaću ogranizovana svečano potpisivanje općinskog sporazuma o saradnji između direktora osnovnih škola s područja Bihaća i direktora Centra za socijalni rad i centra za mentalno zdravlje, a s ciljem uspostavljanje općinskog referalnog mehanizma u svrhu pružanja multisektorske podrške djeci u srednjem i visokom riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja, zlostavljanja i zenamarivanja.

Sporazum, odobren od kantonalnog ministastva obrazovanja i ministarstva zdravsta predstavlja dio Programa sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK. Jedna od važnih programskih aktivnosti je aktivnost uspostavljanja općinskih referalnih mehanizama.

Osim direktora osnovnih škola s područja teritorije grada Bihaća, te predstavnika Centra za socijalni rad Bihać i Centra za mentalno zdravlje Bihać, svečanom potpisivanju sporazuma  prisustvovao je  Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavnici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.