Bihać: Zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona

vlada
Na 162. sjednici premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri, na prijedlog Ministarstva privrede, razmatrali su i uputili u skupštinsku proceduru Nacrt zakona o turizmu.

BIHAĆ, 25. juna - Imajući u vidu veliki potencijal turizma u društveno-ekonomskom razvoju Unsko sanskog kantona, te uzimajući u obzir potrebu za pojednostavljivanjem određenih procesa i rješavanjem problema sa kojima se susretalo u praksi prilikom primjene Zakona o turizmu, Vlada Unsko-sanskog kantona je 22.11.2019. godine imenovala Radnu grupu za pripremu nacrta Zakona o turizmu.

Uspostavljena je saradnja sa UNDP-om BiH koji su u okviru implementacije MEG projekta (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja) Unsko-sanskom kantonu obezbijedli tehničku podršku za izradu nacrta Zakona o turizmu. Tehnička podrška ogledala se u konsultanskim uslugama pri izradi Nacrta zakona o turizmu do dijela utvrđivanja teksta prelaznih i završnih odredbi.

Nakon analize stanja turističke ponude i promocije turizma na Kantonu i sagledavanja problema sa kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane sa turizmom, novim zakonskim rješenjima želi se pojednostaviti proces prijave i odjave turista uvođenjem jedinstvenog sistema za prijavu i odjavu turista.

Radi se o sistemu koji će omogućiti online prijavu lica kojima pruža usluge smještaja. Sistem će voditi i održavati Ministarstvo privrede.

Pored pojednostavljenja procedura prijave i odjave turista, jedinstveni sistem ima za cilj da omogući općinama/gradovima da koriste podatke iz sistema za potrebe praćenja turističkog prometa, istraživanja i turističkih analiza, razvoja turističke ponude, planiranje marketinških aktivnosti i upravljanja.
Ovim zakonom se formira Turističko vijeće, radi koordinacije aktivnosti Ministarstva privrede i ovlaštenih predstavnika općinskih/gradskih turističkih odnosno općina/gradova, u cilju razvoja i promocije turizma u Kantonu.

Nadalje, važećim zakonom nisu predviđene poticajne mjere za razvoj turizma te uvođenje poticajnih mjera predstavlja i jedan od razloga za donošenje novog zakona o turizmu, obrazložili su u Ministarstvu privrede.

Vlada Kantona, na današnjoj sjednici, dala je saglasnost Kantonalnoj upravi Civilne zaštite na program rada za izradu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko- sanskog kantona.

Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona predstavlja osnovni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona i Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na ovom području.

Osnovni cilj izrade Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Unsko-sanskog kantona je da se analiziraju i procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća odnosno spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebe i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih resursa neophodnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja.

Izvor: