"Bingu" i "M:telu" zeleno svjetlo Konkurencijskog savjeta BiH

SARAJEVO - Konkurencijski savjet BiH dozvolio je, na posljednjoj sjednici, kompaniji "Bingo" kupovinu firme "Adna Commerc", dok je kompaniji "M:tel" dopušteno preuzimanje "Blicneta".

Savjet je donio rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

Ova koncentracija će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta "Bingo" d. o. o. export-import Tuzla, nad privrednim subjektom "Adna Commerc" d. o. o. Bosanska Krupa.

"Bingo" će kupiti većinski vlasnički udio osnovnog kapitala.

Odbacujući prigovor sarajevskog "Telemacha", Savjet je donio i rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga fik-sne telefonije, mobilne telefonije, usluga interneta i usluga radio i TV programa u BiH. Ova koncentracija će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta "M:tel" a. d. Banjaluka nad privrednim subjektom "Blicnet" d. o. o. Banjaluka i to kupovinom 100% udjela u privrednom subjektu "Blicnet" d. o. o. Banjaluka.

"M:tel" kupuje "Blicnet" od "Telekoma Slovenija".

Konkurencijski savjet pozvao je početkom decembra sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na maloprodajnom tržištu pružanja usluga fiksne i mobilne telefonije, interneta, te radio i TV programa, kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, da dostave primjedbe i mišljenja.

Pristigle primjedbe i mišljena Savjet je razmatrao 20. decembra 2018. godine, nakon čega je odbijen zahtjev "Telemacha" za priznanjem statusa stranke u postupku po prijavi koncentracije "M:tela", kojom isti namjerava steći pojedinačnu kontrolu nad "Blicnetom". 

Izvor: