BIRA raskinula ugovor sa IOM-om, šta će biti s migrantima?

USKinfo.ba došao je u posjed dokumenta iz kojeg je vidljivo da je kompanija BIRA raskinula ugovor o zakupu prostora sa IOM-om.

Radi se o poslovnom objektu BIRA u Jablanskoj ulici u Bihaću, a koji već godinu dana služi kao prihvatni centar za migrante. 

Vlada USK-a i Operativna grupa za pitanje migracija u USK je nekoliko puta usvojila mnoge zaključke i odluke kojima traže da se ovaj centar izmjesti iz urbanog dijela grada.

Također, nikad nije ni data saglasnost na potpisivanje ovakvog ugovora. 

S obzirom da je stavljena zabrana na potpisivanje ugovora sa IOM-om, a da postojeći ugovor ističe za dvadeset dana, tačnije 15. novembra, BIRA nije imala drugog rješenja osim da Međunarodnoj organizaciji za pitanje migracija dostavi dokument u kojem ih obavještava o raskidu ugovora o zakupu. 

Bira je pokušala ovaj problem riješiti. Naime USKinfo.ba je u posjedu i dokumenta kojim je BIRA od Suda tražila prekid zabrane raspolaganja imovinom. S obzirom da Bira ima dugovanja prema cazinskom privredniku Amiru Muriću, Sud je stavio zabranu na raspolaganje imovinom, mašinama i ostalim stvarima u krugu bivše fabrike rashladnih aparata.

Upravo iz te opreme se trebao naplatiti Murić. Ali BIRA želi prodati pomenuti kompleks, o čemu je USKinfo.ba već pisao, pa je tako od Suda tražila da obustavi ovu mjeru, kako bi vlasnici mogli provesti svoju namjeru. 

U Bihaću se tih dana pričalo i o širenju kapaciteta, odnosno da iza poteza vlasnika BIRE stoji želja za proširenjem smještaja u cilju mogućnosti primanja većeg broja migranta. 

Bilo kako bilo, prihvatnom centru BIRA je nakon godinu dana, odzvonilo. Novi ugovor ne smiju potpisati, poslali su obavijest o raskidu, odnosno nemogućnosti produženja sklopljenog ugovora. 

Kako nam je rekao izvor blizak Operativnoj grupi i MUP-u, ostalo je još da se nađe partner koji bi mogao financirati funkcionisanje kampa (hrana, voda i ostalo) i migranti sele u kamp na Medenom Polju. Da li će IOM ostati taj partner, saznaćemo uskoro. 

Izvor: