Bitan kvalitet lijeka, a ne najniža cijena

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja RS ne može da utiče na kvalitet niti može da izabere proizvođače koji imaju kvalitetnije proizvode ukoliko se na tenderu javi neko ko je ponudio nižu cijenu, a sve zbog manjkavosti Zakona o javnim nabavkama BiH, saopštili su u Fondu te pozvali sve zdravstvene ustanove da podrže njihovu inicijativu za izmjenu ovog zakona.

"FZO RS već godinama ukazuje na manjkavost Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem je ekonomski najpovoljnija ponuda presudna kod izbora dobavljača, a ne kvalitet", istakli su u Fondu.

Kako navode, ovaj ograničavajući faktor zakona nikako ne bi smio biti presudan u javnim nabavkama u zdravstvenom sistemu, jer je cilj da pacijenti koji se liječe dobiju najbolji mogući lijek i najbolja medicinska sredstva koja su u tom trenutku registrovana na tržištu BiH.

Dodali su da su se manjkavosti ovog zakona najbolje pokazale na posljednjem primjeru, odnosno kod izbora pelena, jer je Fond zbog ograničenih zakonskih mogućnosti morao da izabere onog dobavljača koji je imao najbolju ekonomsku ponudu.

"Postavljamo pitanje da li je cilj da naši pacijenti dobiju najbolji ili najjeftiniji lijek ili medicinsko sredstvo, te očekujemo da nas zdravstvene ustanove i predstavnici udruženja osiguranika podrže kako bismo izmijenili rogobatni zakon, koji je pokazao sav svoj nesklad s praktičnim životom i potrebama", naglasili su u Fondu.

Iz Fonda ističu da Zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava da se detaljnije preciziraju specifikacije, kako se ne bi ugrozila konkurencija, što dovodi do tog da su tenderski uslovi uglavnom uopšteni, te da na tenderu može da prođe svako ko je registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Dodali su da ovaj zakon lijek ili medicinsko sredstvo tretira na isti nači kao i bilo koju drugu robu ili uslugu.

Pozvali su sve predstavnike zdravstvenih ustanova i udruženja da podrže Fond u inicijativi da se mijenja Zakon o javnim nabavkama BiH.

Izvor: