Brojke ne lažu: Cijena gradnje autoputa u regionu i Evropi je daleko veća nego u BiH

Nije isto graditi autoput na ravnici i u brdovitim krajevima kakva je BiH, gdje je potrebno izgraditi veliki broj tunela i mostova, kaže Adnan Terzić

Cijena izgradnje autoputa daleko je niža u BiH nego u mnogim drugim državama u Evropi, kaže direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić i to ilustruje   konkretnim primjerima iz regiona.

- Mi smo nedavno dodijelili posao za izgradnju tunela Zenica i Ivan. Mi smo posao na izgradnji tunela Zenica, koji će imati dvije cijevi, koji će biti potpuno opremljen elektro-mašinskom opremom (ventilacija, rasvjeta, video nadzor... op.a.), a koji je dug 2,6 kilometara, za 59,5 miliona eura. S obzirom da će se graditi dvije cijevi, to znači da će biti izgrađeno 5,2 kilometra tunela, onda dobijete da je cijena izgradnje 11 milioan eura po kilometru, full opremljenog tunela. Prije oko mjesec dana Slovenija je dodijelila posao za izgradnju tunela Karavanke i to jednu cijev bez ijednog elektro-mašinskog dijela, a to će platiti 28 miliona eura po kilometru - istakao je Terzić.

Prema njegovim riječima, najvažniji element koji utiče na cijenu gradnje su geološki uslovi.

- Nije isto graditi autoput na ravnici i u brdovitim krajevima kakva je BiH, gdje je potrebno izgraditi veliki broj tunela i mostova. Gradnja svakog objekta dodatno poskupljuje cijelu gradnju. Osim toga, mnogo je lakše i jeftinije graditi autoput tamo gdj je stijenska masa čvrsta, odnosno gdje je kamenit teren, poput Hercegovine, nego gdje je rastresita, poput geoloških uslova koji vladaju, recimo kod Zenice - dodao je Terzić.

Profesor na Fakultetu za saobraćaj u Sarajevu Osman Lindov kaže kako cijena ne bi trebala biti prepreka za gradnju autoputeva i brzih cesta.

OSMAN LINDOV/

- Mi moramo daleko više i inetenzivnije graditi autoceste na području BiH, jer oim privrednog rasta, one doprinose i sigurnosti u saobraćaju. Ne treba smetnuti sa uma da nam je u porastu i broj nesreća, kao i broj stradalih u tim nesrećama - istakao je Lindov.

Izvor: