Bukvarević: Penzije i boračke naknade prioritet u isplati iz federalnog budžeta

Salko Bukvarević
Penzije i boračke naknade su prioritet u isplati iz budžeta FBiH i tako će biti i u narednom periodu.

Poručio je ovo danas u Sarajevu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Na samom početku svog obraćanja na konferenciji za novinare, čestitao je svim građanima današnji dan, kada je odlukom Predsjedništva RBiH formirana Teritorijalna odbrana (TO) RBiH.

Odluka Predsjedništva RBiH, kako je rekao, bila je od strateškog značaja jer su sve oružane formacije stavljene pod jedinstvenu komandu i jedinstvena obilježja, a što će kasnije dovesti do formiranja Armije RBiH, čime je agresor osujećen u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

- Organizirano smo prešli na odbranu naše domovine i na neki način zbili redove i krenuli u odbranu. Posebno ističem značaj Patriotske lige BiH, MUP-a RBiH, Zelenih beretki i drugih koji su imali bitnu ulogu u odbrani od agresora - kazao je Bukvarević.

Ističe da su se te dobrovoljačke formacije među prvima suprotstavile agresoru i nakon ove odluke u potpunosti se potčinile štabovima TO RBiH.

- Na prijedlog predstavnika boraca jučer smo u sjedištu Vlade FBiH održali sastanak s delegacijom koordinacije boračkih saveza i organizacija Armije RBiH, te smo uputili zajdničku čestitku povodom godišnjice formiranja TO RBiH - naveo je Bukvarević.

Predstavnici boraca su, nastavlja ministar, iskazali podršku Ministarstvu i Vladi FBiH, koja je uz borce, te su pozdravili odluku da boračke naknade i obim prava ovoj populaciji ne budu umanjeni.

- Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je uputilo prijedlog prema Vladi FBiH da se sa pozicija unutar Ministarstva preusmjeri 20 miliona KM u fond za borbu protiv koronavirusa - pojasnio je Bukvarević.

Te uštede i rezovi, napominje, napravljeni u skladu s opredjeljenjem Vlade FBiH i Ministarstva da se naknade borcima i članovima njihovih porodica ne umanjuju, što su predstavnici boraca apsolutno podržali.

- Posebno želim naglasiti da su penzije i boračke naknade prioritet u isplati iz budžeta FBiH i tako će biti i u narednom periodu. Resorno Ministarstvo i Vlada FBiH su opredijeljeni da na sve moguće načine pomognu u krizi svim građanima - dodao je Bukvarević.

Izvor: