Bukvarević: Tekst braniteljskog zakona realan i provodiv

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida rata Salko Bukvarević izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Vlada FBiH prihvatila izvještaj Radne grupe za usuglašavanje boračkog zakona te poručio kako je riječ o realnom i provedivom tekstu.

– Ministarstvo za pitanja boraca tekst će već u ponedjeljak poslati na mišljenje Uredu za zakonodavstvo, Ministarstvu finansija i svim kantonalnim skupštinama, koji imaju rok od 30 dana da dostave mišljenja, nakon čega se ide u daljnju proceduru, odnosno upućivanje prema federalnom parlamentu – kazao je ministar Bukvarević novinarima nakon sjednice Vlade FBiH.

Po njegovim riječima, za realizaciju ovog zakona na godišnjem nivou potrebno je osigurati dodatnih 50 miliona maraka za naknade za demobilisane borce starije od 57 godina koji nemaju nikakva primanja.

Što se tiče onih mlađih od 57 godina, ministar je kazao kako će kantoni svojim odlukama regulisati prava demobilisanih boraca koji su bez posla s ciljem pokretanja projekata zapošljavanja tih ljudi.

Novim zakonom predviđeno je 16 prava od kojih je ministar izdvojio pravo na zdravstveno osiguranje za sve borce i članove njihovih porodica, liječenje boraca, prednost u zapošljavanju, pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu i pravo na pružanje pravne pomoći.

U potpunosti smo usaglasili i član i zahtjev boraca za objavu javnog registra kojeg je Federalno ministarstvo već uspostavilo. U tom članu je naloženo Federalnom ministarstvu za pitanja boraca da u roku od 60 dana uspostavljeni registar objavi na svojoj web stranici – ustvrdio je ministra Bukvarević.

Analizom stanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija kojima raspolaže Federalno ministarstvo, utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobilisanih boraca koji se nalaze u stanju potrebe.

Zakonom je propisano da jedan mjesec sudjelovanja u oružanim snagama iznosi pet maraka, dok bi prosječna mjesečna novčana naknada bila oko 200 maraka.

Ako broj korisnika bude veći od procijenjenog broja, Vlada FBiH će kvartalno utvrđivati visinu isplatnog koeficijenta.

Početak primjene Zakona predviđen je od 1. oktobra 2019. godine, piše Fokus.

Izvor: