Bukvarević: Za ispunjavanje svih zahtjeva potrebno je 850 miliona KM, a država tih para nema (VIDEO)

Home

Bukvarević: Za ispunjavanje svih zahtjeva potrebno je 850 miliona KM, a država tih para nema (VIDEO)


Na godišnjem nivou za boračke kategorije izdvaja se 570 miliona KM. To prvo ide iz budžeta, nemamo kašnjenja i to izmirujemo na vrijeme.

Mi smo proračunali da je prije par mjeseci bilo 50 hiljada demobilisanih boraca na birou i 15 hiljada onih koji čak nisu ni na birou iz ovog ili onog razloga - procjena je dakle da je za realizaciju toga pored ovih 570 miliona potrebno dodatnih 280 miliona KM. Tih para nema i ja sam rekao da je to razlog zašto ja to ne mogu, i taj iznos bi neko mogao primati sljedećih 20.godina. Ja ne znam ko bi mogao to platiti, kazao je za TV1 ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.

Na godišnjem nivou za boračke kategorije izdvaja se 570 miliona KM. To prvo ide iz budžeta, nemamo kašnjenja i to izmirujemo na vrijeme. Mi smo proračunali da je prije par mjeseci bilo 50 hiljada demobilisanih boraca na birou i 15 hiljada onih koji čak nisu ni na birou iz ovog ili onog razloga - procjena je dakle da je za realizaciju toga pored ovih 570 miliona potrebno dodatnih 280 miliona KM. Tih para nema i ja sam rekao da je to razlog zašto ja to ne mogu, i taj iznos bi neko mogao primati sljedećih 20.godina. Ja ne znam ko bi mogao to platiti, kazao je za TV1 ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.

TV1: Održana je sjednica Vlade, na kojoj nije prihvaćen amandman delegata Anera Žuljavića na Prijedlog izmjena Zakona o pravima branilaca i članova porodica. Šta je amandman predviđao, a što je Vladi bilo neprihvatljivo? 

BUKVAREVIĆ: Prije svega ja želim kazati da federalno ministarstvo za pitanja borca je servis borcima i boračkim organizacijama. Rješavamo sve ono što je zakonom predviđeno. U saradnji sa boračkim organizacijama mi smo potpisali sporazum o rješavanju pitanja u narednih pet godina i tim sporazumom je predviđeno da dostignuti obim sredstava i prava se ne umanjuje a to se dešavalo u proteklih desetak godina. Mi smo sa predstavnicima boračkih organizacija postigli način rješavanja socijalnog statusa. Poslanik Žuljević je predložio potpuno drugačiji pristup. Obzirom da smo mi već potpisali sporazum u julu mjesecu sa predstavnicima boračkih organizacija i to je bio razlog zbog čega nismo mogli prihvatiti amandman jer smo već tu problematiku sa predstavnicima deset boračkih organizacija koje predstavljaju Armiju BiH i HVO jednoglasno potisali i na Vladi dali saglasnost za sporazum koji treba da stupi na snagu od septembra ove godine. Tako bi cijeli proces bio vraćan na početak. U prijedlogu amandmana nije bilo navedeno koliko bi sredstava bilo potrebno

TV1: Dio boraca koji su protestirali ispred Vlade, nakon navodnog postizanja dogovora, otišlo je kućama. Da raščistimo dilemu, šta je dogovoreno s tim ljudima?

BUKVAREVIĆ: Koristim i ovu priliku da javnost i borce informišem da zakonom predviđena prava se u potpunosti realiziraju. Nema nijedno zakonskog rješenje koje je trenutno na snazi a da ga ministarstvo ne ispunjava. Po zakonu o izvršenju budžeta predviđena sredstva idu prvo za isplatu vezano za boračka pitanja i mi možemo izvršiti prvo naknade prema borcima. Sa naše pozicije to je za 48 hiljada ratnih vojnih invalida, 42 hiljade porodica poginulih i 5 hiljada dobitnika priznanja, što je negdje oko 26 milona maraka, i sa pozicije ministarstva rada i socijalne politike za prijevremeno i povoljnije penzionisanje gdje je negdje 34 hiljade korisnika, što je još nekih 20 miliona - dakle na godišnjem nivou to je oko 570 miliona. To prvo ide iz budžeta, nemamo kašnjenja i to izmirujemo na vrijeme.

Kada su u pitanju novi zahtjevi boraca mi smo ih detaljno analizirali i još u aprilu mjesecu smo uputili prema parlamentu prijeldog izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca koji će omogućiti uspostavu registra branilaca. Dakle smo već uradili i te predstavnike obavjestiili o tome šta smo uradili. Njihov zahtjev je registar, i mi se slažemo jer registar treba i institucijama jer nam se svaki dan obraćaju borci, da znamo ko je šta dobio u proteklih dvadeset godina kako bi mogli pomoći onima koji su stanju potrebe.

Drugi njihov zahtjev je bio da se ujedine u jedno boračko udruženje. Više puta smo kazali da nemamo ništa protiv toga. AKo to borci žele oni se mogu udružiti u jedno udruženje. Mi sad imamo situaciju gdje je registrovano 1600 udruženja a bilo ko da podnese zahtjev mi imamo obavezu da razgovaramo. Zakon o boračim udruženjima od posebnog društvenog značaja kojeg je predložio Osmanović, koji će regulisati reprezenativnost, mi smo ga kao Vlada podržali, uputili u parlament kada je u pitanju Zakon o osnovim pravima boraca i članova njihovih porodica, on je prošao predstavnički dom. Ta dva zakona smo predložili i prije nego što su stigli zahtjevi jer i naše je opredjeljenje da uredimo.

Treći zahtjev je da svi borci koji se nalaze na birou ili se čak ne nalaze, jer ima i takvih, da primaju mjesečnu naknadu u iznosu minimalne penzije, 326 KM. Mi smo proračunali da je prije par mjeseci bilo 50 hiljada demobilisanih boraca na birou i 15 hiljada onih koji čak nisu ni na birou iz ovog ili onog razloga - procjena je dakle da je za realizaciju toga pored ovih 570 miliona potrebno dodatnih 280 miliona KM. Tih para nema i ja sam rekao da je to razlog zašto ja to ne mogu, i taj iznos bi neko mogao primati sljedećih 20.godina. Ja ne znam ko bi mogao to platiti.

TV1: Da li bi to destimuliralo zapošljavanje boraca?

BUKVAREVIĆ: Apsolutno. Imamo loše iskustvo iz 2006.godine kada je parlament donio Zakon o pravima demobilisanih boraca, koji je uveo pravo 150 KM mjesečno. U tome trenutku na birou je bilo 60 hiljada boraca. Prilikom realizacije tog zakona još 70 hiljada boraca se odjavilo kod svojih poslodavaca. Mnogi su nastavili raditi na crno da b primali tih 150 KM. Dakle to pravo je koštalo 350 miliona KM. Bilo je puno pametnije napraviti 35 fabrika, i danas mislimo da sva sredstva iz Vlade koja imaju treba preusmjeriti na zapošljvanje. 

Nažalost mi imamo borca koji ne žele da rade, koji neće i koji se izvlače, ali razumijemo i godine i ratne traume. Mi smo predlagali da sva sredstva budu usmjerena prema zapošljvanju ili borca ili članoca njihovih porodica. Ja mislim da je jedan od razloga zbog čega imamo ovaj problem nepoštivanje Zakona o pravima boraca, gdje u proteklih 20 godina da smo poštivali taj zakon gdje su borci trebali imati prednost pri zapošljvanu, imali bi manje problema. Nažalos taj zakon o pravima branilaca nije imao kaznene odredbe. Postojalo je tamo da borci i članovi njihovih porodica imaju prednost za posao, ali to se u praksi nije dešavalo.

S druge strane imamo projekte, boračke zadruge i zapošljavanje preko zavoda. Nažalost imamo jedan broj boraca koji jednostavno ne žele da se apsolutno bave ničim, niti žele da rade, a žele da primaju neka primanja, i oni smatraju da im država treba dati mjesečno primanje samo zato što je imao obavezu da brani državu, moralnu ali i zakonsku obavezu da brani državu, sebe i svoju porodicu, međutim mnogo je veći broj onih koji su istinski patrioti, onih koji kada su završili svoju obavezu branjenja države, vratili uniformu i otišli se baviti svojim poslom, tih boraca je mnogo više. Mi trenutno imamo 130 hiljada korisnika, pred zgradom Vlade je od 20 do 50 ljudi.

TV1: Šta traže ti ljudi, je li se ikada to do kraja saznalo, uvijek su neki nesporazumi, ne žele sa Vama razgovarati, Vi ih pozivate. Oni kažu da ne žele ići u Vladu jer svako iz Vlade izađe zadovoljan nakon razgovora. Šta oni žele a šta im to Vi ne date?

BUKVAREVIĆ: Ja sam četiri puta odlazio kod njih na razgovor. Dva puta sa generalnom Prevljakom, savjetnikom premijera, pored mene su dopremijer Drljača, međutim vrlo često ne mogu dokučiti prave razloge i zahtjeve. Ovo su tri napisana zahtjeva, registar, jedno boračko udruženje i naknada. Onda su tražili da ja odem u njihove općine da sa njihovim načelnicima razgovaramo. U 12 općina sam otišao na lice mjesta. Od 200 ljudi koji su bili pred zgradom 150 se vratilo kući, i razumijelo da mi ovih 7 do 10 miliona na federalnom nivou koliko je odlazilo na druge pozicije u ministarstva iz razloga što se umanjivao broj korisnika prirodnim odlivom, mi smo predložili da ta sredstva preusmjerimo prema našim saborcima koji su u stanju potrebe, koje je sustigla starost i bolest, a oni koji su zdravi trebaju da rade. To je naša poruka njima i tu se razlikujemo. Oni sad kažu ima sredstava ovdje ima tamo. Naravno ja sam rekao da je to izvan moje nadležnosti. Može parlament donijeti odluku da sebi smanji plate ili drugi nivoi, ako to stvarno ljudi žele. 

Dakle ja sam išao na razgovore, vrlo je teško postići dogovor kad pedeset ljudi u isto vrijeme govori. Oni ne žele da odrede jednog predstavnika jer smatraju da će ih on izigrati. Bili smo na terenu i kazali smo im da je postignut sporazum sa boračkim organizacijama koje predstavljaju najveći broj boraca. Imat ćemo novi tansfer i u narednih pet godina u tome transferu će biti više od 100 miliona KM usmjerenih prema onima koji su u stanju potrebe - vas pozivamo i sve boračke organizacije da zajedno dođemo do spiska naših saboraca koji su u stanju potrebe.

TV1: Je li postoje neki rokovi za spisak?

BUKVAREVIĆ: Mi smo njima kazali, izvolite na terenu, što su prihvatile i općinske službe da zajedno preteresemo svaku od ovih općina. Prvo da kažemo ko je šta dobio, drugo da zajedno napravimo kriterije - pa smo kazali da oni borci koji imaju 60 godina ili više a nisu ostvarili penziju niti imaju uslove za to, da su oni prva kategorija, da oni koji su u stanju socijalne potrebe da idemo u tome pravcu.

TV1:  Do kada bi taj registar trebao biti spreman?

BUKVAREVIĆ: Dali smo rok svim organizacijama da do 15.avgusta pošalju prijedlog kriterija. U septembru mjesecu moramo utvrditi kriterije i odluku na Vladi. Za ovu godinu to je nekih sedam miliona koje bi išle na taj transfer i prvi korisnici tog transfera bi trebali biti borci u stanju potrebe. U drugoj godini taj transfer bi trebao biti 10 milona i on bi iz godine u godinu rastao, i zaista tako mislim da taj način mogli doći do onih koji su u stanju potrebe i koji nisu do sada ostvarili nikakvo pravo. Pred zgradom Vlade imamo i ljude koji su ostvarili vojnu penziju, ljude koji su dobili bespovratna sredstva, i kažu mi smo tu da damo podršku svojim saborcima, a postoje i oni kojima obraz nije dopustio pa nikad ništa nisu tražili. Ovaj registar treba da omogući da na ovaj fond apliciraju ljudi koji do sada nisu ostvarili nikakvo primanja.

(Izvor: Vijesti.ba)

Objavio: Čet, 31/08/2017 - 19:52

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top