fbpx Čak 21 posto građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Čak 21 posto građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Home

Čak 21 posto građana BiH opravdava nasilje nad novinarima

Najveći dio građana BiH smatra neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije, dok čak 27 posto ispitanika u Republici Srpskoj i 17 posto u Federaciji BiH opravdava nasilje.

Najveći dio građana BiH, 79 posto sudionika istraživanja, smatra neprihvatljivom svaku vrstu napada na novinare i medije, dok čak 27 posto ispitanika u Republici Srpskoj i 17 posto u Federaciji BiH opravdava nasilje.

U poređenju sa 2018. godinom, rezultati predstavljaju zabrinjavajući porast broja građana, za 14 posto, koji opravdavaju nasilje nad novinarima u BiH, navodi se u rezultatima istraživanja koje su proveli Udruženje/udruga "BH novinari" i Fondacija "Friedrih Ebert" povodom 3. maja - Svjetskog dana slobode medija.

Povjerenje vjerskim institucijama

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 506 građana iz cijele BiH u periodu od 27. marta do 8. aprila ove godine.

Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih utjecaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodnom novinarstvu te na povjerenje građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za njih i koliko javni medijski servisi ispunjavaju svoju misiju, informativne potrebe građana i druge obaveze prema bh. javnosti.

Istraživanje je također pokazalo kako građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama - 74 posto, a zatim medijima - 66 posto, te potom institucijama vlasti i međunarodnoj zajednici, dok političke stranke i političari uživaju najmanje povjerenja.

U poređenju s prethodnim godinama, rezultati pokazuju kako je u BiH opalo povjerenje građana u medije za više od 10 posto, uključujući i značajan pad povjerenja građana u nevladine organizacije i međunarodnu zajednicu, dok je povjerenje prema vjerskim zajednicama i institucijama vlasti u blagom porastu.

Građani BiH su "značajno manje zadovoljni radom medija i novinara u odnosu na prethodne godine". Najveći dio ispitanika smatra da sloboda medija u FBiH 'uopće nije ili je djelomično prisutna', dok u RS gotovo 90 posto ispitnika smatra da 'sloboda medija uopće nije ili je djelomično prisutna' u tom entitetu.

I dalje političare i političke stranke građani prepoznaju kao glavne kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda, 55 posto ispitanika, prenosi Dnevni Avaz.

Zaštita sloboda

Istraživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, Fondacija "Friedrih Ebert" i "BH novinari" provode kontinuirano od 2009. godine, a rezultate tradicionalno predstavljaju na Svjetski dan slobode medija, kako bi među medijskim profesionalcima potaknuli interprofesionalnu debatu o efikasnosti mehanizma zaštite medijskih sloboda i prava novinara, javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosti slobodnog novinarstva, saopćeno je iz Udruženja "BH novinari".

Cjelokupni rezultati istraživanja će biti predstavljeni 3.maja na pres-konferencijama u Sarajevu i Banjoj Luci.

Objavio: Čet, 02/05/2019 - 15:57
Back to top