CAZIN DANAS/ Tržni centri ponovo otvoreni: Ovo su preporuke kojih se treba pridržavati

Cazin
CAZIN

Tržni centri u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su zbog širenja nove vrste koronavirusa bili zatvoreni 70 dana, od jutros ponovo rade.

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) u srijedu je van snage stavio naredbe kojima je obustavljen rad tržnih centara, kao i pružanje usluga unutar ugostiteljskih objekata svih kategorija i u hotelima. Van snage su stavljene i naredbe koje nisu imale rok primjene.

U Cazinu su jutros svoja vrata ponovo otvorila dva tržna centra, koji su bili zatvoreni u sklopu mjera poduzetih u martu zbog širenja koronavirusa. Očekivane gužve nije bilo prvi radni dan, shodno ekonomskoj situaciji koja je doživjela veliki udar zbog pandemije. 

U Sarajevu je u srijedu održana 20. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević, a na sjednici je razgovarano o povoljnoj epidemiološkoj situaciji na području Federacije BiH, efikasnosti dosadašnjih i mogućnostima ublažavanju velikog broja donijetih mjera.

Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je Preporuke za spječavanje infekcije u trgovinama, uslužnim djelatnostima i malim obrtima, tržnim centrima.

Opće preporuke između ostalog podrazumjevaju da se zaposlenicima pruže informacije i edukacija vezano za prevenciju širenja COVID -19, kao i higijenu ruku, respiratornu higijenu, izbjegavanje dodirivanja lica.


Među općim preporukama su:

 1. redovno čišćenje prostorija standardnim deterdžentom a potom dezinfekcija, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja,
 2. kontinuirana dezinfekcija horizontalnih površina, šteka, rukohvata i ograda,
 3. osiguranje dezinfekcije obuće na ulazu u objekat, provjetravanje prostorija, insistiranje na čestom pranju ruku ili dezinfekciji, kako zaposlenika tako i mušterija.
 4. insistiranje da svi uposlenici nose maske, a rukavice i zaštitu za oči u ovisnosti od usluge, kao i insistiranje da sve mušterije nose maske.
 5. Ako je moguće organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti čišćenje i dezinfekcija prostora.
 6. uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru
 7. Ograničiti broj mušterija koji borave istovremeno u trgovini, preporuka je jedna mušterija na 10 metara kvadratnih, a u manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske.
 8. Kada je riječ o tržnim centrima, preporuke su:
 9. osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na svim ulazima na vidljiva mjesta.
 10. zbog kontrole broja mušterija preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.
 11. broj mušterija koje mogu biti u isto vrijeme unutar centra odrediti prema površini prostora. Preporučuje se 10 metara kvadratnih po osobi, odnosno 10-15 ljudi na 100 kvadrata.
 12. unutar trgovačkog centra preporučuje se da sve osobe nose zaštitne maske preko usta i nosa.
 13. preporučuje se pojačna kontrola ventilacije prostora, sa dodavanjem više vanjskog zraka u sistem za ventilaciju. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 14. na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora, a najbolje ispred ulaza u svaku trgovinu, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, kako bi bilo dostupno uposlenicima i mušterijama.
 15. preporučuje se da se smanji broj predmeta namjenjenih sjedenju i odmoru kupaca u zajedničkim prostorima centra, kako bi se smanjilno nepotrebno zadržavanje.
 16. preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između smjena bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.
 17. za pojedine djelatnosti primjenjuju se specifične preporuke dostupne od nadležnih ustanova (trgovine, ugostiteljski objekti, sportsko rekreativni kapaciteti, bazeni, hoteli, frizerski/kozmetičarski saloni i sl.).

Preporuke za mušterije

 1. voditi računa o higijeni ruku, respiratornoj higijeni i fizičkoj distanci od drugih osoba.
 2. zadržavati se što kraće pri obavljanju trgovine.
 3. osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili kašalj trebaju odgoditi svoj odlazak u trgovački centar i javiti se svom ljekaru.

Preporuke za osoblje trgovačkih centara

 1. voditi računa o higijeni ruku, respiratornoj higijeni i fizičkoj distanci od drugih osoba.
 2. zaposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru. Poželjno je da uposlenici vode računa o svom zdravstvenom stanju, da mjere temperaturu i prate pojavu simptoma kao što su kašalj, umor, otežano distanje.
 3. Date su i preporuke za trgovine i zanatske radnje, između ostalog da se NE ISPROBAVAJU odjevni predmeti u trgovinama s tekstilnom robom, a posebno je rizično isprobavanje predmeta koji se oblače preko glave.
 4. Ako je neophodno isprobati predmete, isprobana roba se mora spremiti na dva dana u za to predviđen prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju, a isto važi i za odjevne predmete iz povrata.


Više možete pročitati u samom prilogu članka! 

Trgovački centar
Izvor: