Cazin: Prijave šteta nastalih u poplavama možete prijaviti do 24. maja

Gradska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća uputila je obavijest svim građanima, pravnim i fizičkim licima čija imovina je, tokom posljednjeg nevremena i poplava, pretrpjela štete da iste mogu prijaviti kako bi bile na vrijeme evidentirane. Prijave se mogu izvršiti najkasnije do petka, 24. maja ove godine.

Obrazac za prijavu štete može se pronaći na šalteru broj 1 u Centru za pružanje usluga građanima (zgrada uprave Grada Cazina) gdje se nakon popunjavanja i predaje.

Izvor: