fbpx Cazin: Promocija knjige "Muhammad Asad: tumač Kur'ana za Zapad" autora prof. dr. Rifeta Šahinovića

Cazin: Promocija knjige "Muhammad Asad: tumač Kur'ana za Zapad" autora prof. dr. Rifeta Šahinovića

Home

Cazin: Promocija knjige "Muhammad Asad: tumač Kur'ana za Zapad" autora prof. dr. Rifeta Šahinovića


Profesor cazinske Medrese dr. Rifet Šahinović nedavno je objavio knjigu pod nazivom "Muhammad Asad: tumač Kur'ana za Zapad".

U subotu, 17.02.2018. godine, u prostorijama JU "Kulturni centar" Cazin, sa početkom u 19:30 sati( iza jacije namaza), bit će održana promocija ove knjige.

Promoteri knjige bit će prof. dr. hfz. Munir Mujić i doc. dr. Mirza Sarajkić.

O knjizi

Knjiga "Muhammad Asad: tumač Kur'ana za Zapad" ima širi i uži spektar svojih interesiranja. Prvi, ili širi, spektar ovog Šahinovićeva djela predstavlja Muhameda Asada kao krupnu intelektualnu pojavu na sceni islamskog intelektualnog mišljenja u 20. stoljeću. Kao obrazovani Evropljanin porijeklom iz Lavova i iz tradicionalne jevrejske porodice, Leopold Weiss prima islam i stupa na scenu Bliskog istoka, uzavrelu i tešku. Ova knjiga dr. Rifeta Šahinovića objašnjava Asadovu biografiju i intelektualno formiranje, prateći njegovo uključivanje u tadašnje misaone tokove svijeta islama, na čije formiranje su i tada, kao i danas, utjecala politička gibanja u svijetu, napose na Bliskom i Srednjem Istoku. 

Drugi spektar ovog Šahinovićeva djela bavi se, u sredsređenom metodologijom, glavnim Asadovim djelom - Porukom Kur'ana (The Message of the Qur'an). Asad je bio duboko svjestan da je islamskom svijetu potrebna jedna forma racionalnog pristupa Kur'anu i tumačenju Kur'ana u 20. stoljeću. On u svome prijevodu i komentarima Kur'ana razIožno, jednako tako vješto, traga za racionalnosti u egzegezi Kur'ana pozivajući se na klasične komentare, kao i na ona mjesta u njima koja kur'anski tekst predstavljaju na način shvatIjiv evropskom čitatelju koji ima solidno humanističko obrazovanje. 

Oba ova aspekta ili spektra koji sadrže Asadovo misaono pregnuće Rifet Šahinović je pokazao i predstavio detaljno i argumentirano. Također, njegovo djelo može poslužiti i kao prvo sustavno urađeno djelo na našem jeziku koje se bavi mišljenjem, pojavom, djelovanjem i utjecajima Muhameda Asada. I to Šahinovićevu knjigu preporučuje ne samo za objavIjivanje već se polazeći od nje,i na njenim temeljima mogu uraditi odlične studije o recepciji Asadova tumačenja Kur'ana u Evropi i svijetu.

O autoru

Rifet Šahinović (r. 1972. god. u Bužimu) profesor je kiraeta i akaida u Medresi "Džemaluddin Čaušević" u Cazinu. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću angažiran je u svojstvu honorarnog predavača na predmetu Kur'anska antropologija. U periodu od 2002. do 2006. godine obavljao je dužnost direktora Medrese „Džemaludin Čaušević". Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao je na Katedri tefsira.

Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije i magistrirao na temu Tenzih i tešbih u Nasrovoj teologiji prirode te doktorirao na temu Muhammed Asad - potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur'ana. Objavio je sljedeće knjige: Poruke Kur'ana (Sarajevo, Semerkand, 2010), Akaidske teme (Sarajevo, El-Kalem, 2011), Nadnaravno i naravno u Nasrovoj teologiji prirode (Sarajevo, El-Kalem, 2012), Akaidske škole (Sarajevo, El-Kalem, 2013) i U hladovima Kur'ana (Cazin, Grafis, 2014).

Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova iz oblasti akaida i tefsira. 

 

Cazin.NET

Topic
Objavio: Wed, 14/02/2018 - 08:43

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top