Čengić: Osigurati sredstva za poplavljene sredine.

Čengić naglašava da je nažalost ova situacija još jednom pokazala da je velika greška ove Vlade bila ugasiti Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.

Zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH, Irfan Čengić od Vlade FBiH je tražio informaciju da li je usvojena Odluka o izdvajanju interventnih sredstava za lokalne zajednice i kantone koji su pogođeni poplavama.

"Intenzivne padavine su prestale, ali nam ostaju štete u poplavljenim sredinama. Također sam tražio od Vlade FBiH da ukoliko nisu donijeli takvu Odluku, hitno pristupe donošenju iste, kao i pripremi rebalansa Budžeta u kojem će biti predviđena sredstva za sredine koje su pogođene poplavama", ističe Čengić.

Čengić naglašava da je nažalost ova situacija još jednom pokazala da je velika greška ove Vlade bila ugasiti Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.
 

Izvor: