Završeno čitanje tačaka žalbe: Nema genocida van Srebrenice (UŽIVO)

U ovom trenutku danski sudija Vagn PusseJoensen koji je predsjedavajući Žalbenog vijeća čita prvostepenu presudu i sve ono za što je optužen Karadžić.

14:50 Uskoro očekujemo izricanje visine kazne

14:48 Prema posebnoj tački na koju se Tužilaštvo žalilo, a to je da je u Prijedoru ipak bio genocid, Žalbeno vijeće odbija tu žalbu

14:45 Žalbeno vijeće odbija žalbu tužilastva za genocid iz '92.

14:43 Sada je u toku obrazloženje svih tačaka na koje se žalilo Tužilaštvo

14:42 Završeno je čitanje i obrazloženje svih tačaka žalbe odbrane Radovana Karadžića

14:40 Karadžiću se odbija i žalba u vezi UN vojnika i osoblja. Radovan je znao za zarobljavanje UN vojnika i osoblja

14:37 Karadžić je znao za ubistva u Kravici, znao je ko su počinioci i sve su to izvršili njegovi podredjeni, kazao je predsjedavajući Joensen

14:35 Genocidna namjera za Srebrenicu je postojala. Karadžić je znao za sve planove ubijanja Bošnjaka u julu 1995. godine

14:33 Deportacija, progon i prislilno protjerivanje Bošnjaka s područja Srebrenice se desilo i Žalbeno vijeće odbija žalbu Karadžića po toj tački

14:31 Odbija se Karadžićeva žalba za Srebrenicu. Karadžić nije dokazao da je Pretresno vijeće pogriješilo kada se oslonilo na direktivu 7, u kojoj je Karadžić trazio da se stvore nepodnošljivi uslovi u Srebrenici, bez nade za opstanak i život.

14:24 Prema tački u kojoj se govori o genocidu u Srebrenici, predsjedavajući je kazao kako se zločini počinjeni ne mogu povezati s Beogradom.

14:23 Prema onome što je do sada pročitalo Žalbeno vijeće nema šanse da Karadžić bude oslobođen, kazao Geoffrey Nice.

14:21 Karadžić je tražio da se njegova politička motivacija, odnosno pozicija isključi kao namjera za počinjenje zločina, što je Žalbeno vijeće odbilo.

14:20 Prihvaćena je žalba koja se odnosi na odredjene zločine počinjenje na Kula zatvoru i ta će žalba biti obuhvaćena drugostepenom presudom

14:16 Što se tiče Markala, odbija se žalba Karadžića

14:15 Dio žalbe odbrane Karadžića koji se odnosi na granatiranje Sarajeva je odbijen

14:10 Odbijena je žalba za nefer suđenje

14:05 Većinu zahtjeva Karadžićeve odbrane Žalbeno vijeće suda odbija.

14:00 Trenutno se isčitavaju žalbe tužilastva i odbrane.

Studio Face TV: Nobilo je kazao kako vjerovatno neće biti novog suđenja te da ono što se danas odluči će biti i finalno. 

 

Izvor: