Crnogorska djeca uče crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatski jezik

Na fotografji se vidi da je Milačić zaokružio srpski jezik, a preškrabao ostale uz komentar da "kada država neće onako kako treba, učit će ga porodica". 
Izvor: