Cyber kriminal sve zastupljeniji u BiH

asd
Tehnologija i digitalno doba, osim brojnih olakšica, sa sobom nose i negativna iskustva.

Cyber kriminal sve je zastupljeniji, kako širom svijeta tako i u našoj državi.
 
Prema istraživanjima Evropske policijske službe pandemija korona virusa favorizovala je rast cyber kriminala u Evropi, posebno u pogledu dječje pornografije i raznih online prevara.

U cilju sprečavanja cyber kriminala u BiH i jačanju saradnje onih aktera koji rade na otkrivanju počinilaca, Federalna uprava policije organizovala je konferenciju čiji je cilj jačanje između privatnog i javnog sektora u cilju efikasnije borbe protiv kriminala.

Izvor: