Da li je na pomolu nova afera koja će najviše koštati građane USK

USK

Vlada Unsko-sanskog kantona je u februaru ove godine usvojila Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK.

Obrazloženje za usvajanje Odluke je navedeno kao usklađivanje sa Federalnom listom lijekova, a na prijedlog Komisije za lijekove USK koja je i kreator navedeneog prijedloga usvojene liste.

Listu materijala je potpisao ministar zdravstva i socijalne politike USK.

Stav Zavoda zdravstvenog osiguranja je bio da neće moći finansirati predloženu listu, a određene primjedbe je imao i Ured za zakonodavstvo Vlade USK.

O neusklađenosti liste sa federalnom, govorio je, na sjednici Skupštine USK i zastupnik Nijaz Hušić, krajem marta ove godine, a da će posljedice snositi građani.

Da je došlo do kršenja zakonskih propisa ovom odlukom, kao i međunarodnih obaveza ukazuje i upozorenje od strane kompanije za promet lijekova koje je dostavljeno svim učesnicima zakonodavne i izvršne vlasti, što pokazuje i objavljeni dokument na društvenim mrežama o nezakonitom postupanju pri utvrđivanju esencijalne liste.

Ukoliko su navodi pomenute kompanije za distribuciju i prometovanje lijekovima tačni, radi se o listi čija vrijednost iznosi više od 16 000 000 konvertibilnih maraka.

Do danas, niko iz vladajućih struktura USK nije dao nikakvo objašnjenje.

Bitno je spomenuti da su institucije koje su odgovorne za navedene propuste upravo Vlada USK, Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva. Prostom provjerom je lako utvrditi o čijem vladajućem kadru je riječ.

Foto: Cazin.net