Danas je 9. januar: Dan početka genocida nad Bošnjacima

Kk
Ovo je dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake. Srbi će 9. januara svoje zlo slaviti, a mi smo dužni: pamtiti, opominjati i biti spremni da nam se zlo ne ponovi

 

Agresija na čovjeka i civlizaciju je proslavljati Dan etniteta RS, jedan od najcrnjih dana u historiji čovjeka i civilizacije, koji označava početak najvećeg sistematskog, planiranog udruženog zločinačkog poduhvata protiv Bosne i Hercegovine i njenog najbrojnijeg naroda, Bošnjaka, največi zločin poslije Holokausta u Evropi, čije su institucije, policija i vojska, pred Internacionalnim sudom pravde u Hagu proglašene krivim za počinjeni genocid u takozvanoj UN-ovoj sigurnosnoj enklavi Srebrenica.

Agresija na čovjeka i civilizaciju je proslavljati 9. januar, kao Dan entiteta Republike Srpske, čiji su osnivači Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za agresiju i genocid.

Agresija na čovjeka i civilizaciju je negiranje zločina agresije i genocida, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda povratnika i nasilna zabrana sjećanja na žrtve i svjedoke agresije i genocida. 

Podsjećamo svijet da se 9. januar, vezuje za agresiju, genocid, kulturocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid, mučenja u koncentracionim logorima smrti, masovna silovanja, masovna i nasilna protjerivanja i masovna uništenja, privrednih, kulturnih i duhovnih dobara uglavnom Bošnjaka.

Jj
Izvor: