Danas je Međunarodni dan mladih

mladi
Rezolucija kojom je 12. avgust proglašen Međunarodnim danom mladih je usvojena na prvom zasjedanju Svjetske konferencije ministara odgovornih za pitanja mladih u Lisabonu 1998. godine (Rezolucija generalne skupštine A/RES/54/152).

 

Međunarodni dan mladih je prilika da se skrene pažnja na probleme, kulturna i pravna pitanja mladih, učenika i studenata. Također, ovaj dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom svijeta.

               

Izvor: