Danas u Bihaću sjednica Vlade USK-a...

bihać
- U Bihaću zasjeda Vlada USK-a...

 

BIHAĆ, 02. septembra -  Dnevnim redom na sjednici Vlade USK predviđeno je razmatranje nekoliko odluka u formi prijedloga...

- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK- a danas organizira potpisivanje ugovora s kompanijom koja će provoditi proces digitalizacije u obrazovanju...

- Ministrica privrede USK-a Samra Mehić danas će boraviti u posjeti NP UNA . Više informacija o najavljenim događanjima u toku dana.

Izvor: