Danas zasjeda Vlada USK: Niz prijedloga i odluka na dnevnom redu

asd
Vlada USK na današnjoj redovnoj sjednici ima niz prijedloga i odluka, između ostalog Prijedlog Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2022.-2024.godine, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih grantova kulture...

Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa i Grant za obnovu objekata kulture utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i postupaka na osnovu kojih se dodjeljuju  sredstva iz Budzeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, kao i Prijedlog Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki u toku 2022. godine za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona.

Izvor: