Demantij Mulalića na jučer objavljen članak: Avaz opet montira i laže

Demantij Kasima Mulalića na neistine Dnevnog avaza
Izvor: