Direktorica: Ako je neko falsifikovao diplome, to je radio mimo naše škole

Revizija diploma započinje i u Federaciji BiH. Diplome će se revidirati uposlenim u organima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Kantoni, gradovi i općine pozvani su da se priključe inicijativi. Provjerili smo i kako se strana tržišta odnose prema potencijalnim falsifikatima.

Predlagač revizije diploma u institucijama Federacije je Ministarstvo obrazovanja.

"Mislim da je bilo sasvim odgovorno i logično da mi kao Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke danas na Vladi FBiH pokrenemo inicijativu o reviziji. Mi ćemo, Federalno ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo pravde, sačiniti strateški dokument, gdje ćemo planirati ko su učesnici, nosioci aktivnosti i na koji način da se valjano izvrši revizija ovih diploma", poručuje Elvira Dilberović, ministrica obrazovanja FBiH.

Prethodno je zatraženo da svi uposleni u državnom Parlamentu dostave diplome o stručnoj spremi na uvid. Da se sa falsifikovanim diplomama iz BiH radi i u Hrvatskoj, potvrdilo je ranije za N1 Ministarstvo uprave susjedne zemlje. Kontaktirali smo Medicinsku školu u Doboju, instituciju navedenu na jednom falsifikatu u Hrvatskoj. Direktorica škole Milena Jović kaže - zahtjevi za provjeru stizali su iz Slovenije i Hrvatske, lažnjaci nisu pronađeni.

"Svi koji su završili, stoji u matičnim knjigama. Ako ih ne nađemo, znači da je neko izdao mimo naše škole. (Je li bilo takvih slučajeva?) To ne znamo. To ako neko radi, radi mimo znanja škole. (Dakle, niste znali da je falsificirana diploma izdata u vašoj školi, čujete prvi put tu informaciju od mene?) - Da! Ako pošalju, mi onda provjerimo. Ako nema u matičnim knjigama, onda naš sekretar prijavljuje policiji", pojašnjava Jović.

Iz Ministarstva obrazovanja HNK odgovaraju nam da u evidenciji nemaju bivši Saobraćajni centar Konjic. I ta institucija navedena je na jednom falsifikatu pronađenom tokom revizije u Hrvatskoj. Ministarstvo prosvjete i kulture RS nema saznanja o falsifikatima koje su, prema informacijama iz Hrvatske, izdali Centar usmjerenog obrazovanja Derventa i Srednjoškolski centar "Nikola Tesla", Bosanski Šamac.

A kakva je situacija u zemljama u koje se najčešće odlazi raditi iz Bosne i Hercegovine? Može li se u Njemačkoj raditi sa falsifikovanom diplomom?

U ovoj zemlji se 2017. putem državne Agencije za rad i zapošljavanje zaposlio 851 radnik sa srednjom medicinkom školom iz BiH, do sredine decembra preko 960 radnika.

"Najprije ambasade provjeravaju papirologiju i diplome, a onda u okviru procesa nostrifikacije očekujemo da kandidat preda originalne dokumente. Potom imamo institucije koje su zadužene za potvrdu kvalifikacije. Ako postoje sumnje, onda postoji i mogućnost da zatražimo od kandidata da kroz dodatne informacije dokaže da zaista ima potrebne kvalifikacije", kaže Alexander Wilhelm, Agencija za rad Njemačke.

Razmjere afere diploma u cijeloj regiji još se ne naziru. Dokazana lažiranja zvanja pokrenula su domino-efekat.

Izvor: