Dok se ministri usaglase oko odgovornosti, migrantska kriza će prerasti u haos

Migranti
Loša reakcija vlasti nakon ubistva na Ilidži dovelo je do toga da su građani počeli prijetiti da će se sami obračunati sa nasilnim migrantima.

 

U situaciji kad političari ne mogu da usaglase svoje stavove, a sigurnosne agencije još uvijek ne znaju šta je čija odgovornost i nadležnost, sve vise se povećava mogućnost da migrantska kriza preraste u haos koji se vise neće moći kontrolirati.

Uzimajući u obzir da je do sada u sukobima među migrantima bilo smrtnih slučajeva, ubistvo na Ilidži je prvo u kojem je ubijen državljanin BiH za koje se sumnjiče migrant, dok je evidentirano i nekoliko napada na službenike policije poput onog u Blažuju.

Građani su se okupili u centru Ilidže s ciljem rješavanja pitanja migranata i dajući rok od 24 sata ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću da sve migrante smjesti u prihvatne centre i stavi ih pod adekvatnu kontrolu. Ukoliko to ne uradi, građani bi mogli problem nasilnih migranata početi rješavati sami, što bi značilo neizvjestan i opasan obračun.

Bez obzira na zahtjeve prosvjednika, sigurno je da se ovaj problem ne može rješiti bez usaglašenosti svih sigurnosnih agencija i političke elite na svim nivoima, jer niti jedna agencija ili institucija ne posjeduje resurse da hiljade migranata stavi pod kontrolu. Sigurno je da se ovdje mora uključiti i Europska unija u finansijskom smislu, ukoliko bude postojala volja svih aktera da se ovaj problem konačno riješi i sistemski dovede migrantsku populaciju u stanje bilo kakve kontrole.

Kanton Sarajevo u ovom slučaju se mogao baviti samo posljedicom, što je ministar Ismir Jusko i istakao, dok institucije na državnom nivou treba da donesu konkretne odluke i rješenja u vezi migranata. Međutim, MUP kao jedna od osnovnih karika svakog sigurnosnog lanca, nije institucija koja se smije baviti samo posljedicama, njihov rad treba i mora se zasnivati na prevenciji i predviđanjima budućih kretanja različitih vrsta kriminaliteta posebno u uslovima i sredinama gdje borave migrantske populacije koja predstavlja jednu sasvim dobro mjerljivu kategoriju u sistemu predviđanja i planiranja.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić je ubistvo na Ilidži okarakterisao kao „nesretni događaj“, čime je izazvao bijes građana, te je dodao da država nema operativnih nadležnosti na nižim nivoima vlasti.

Blokiranje nastojanja Granične policije da ojača državne granice od strane političara iz Republike Srpske, također predstavlja problem, za šta ih optužuje dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić.

Izvor: