fbpx Evropska unija finansira uspostavljanje bh. sistema za upravljanje životinjskim otpadom

Evropska unija finansira uspostavljanje bh. sistema za upravljanje životinjskim otpadom

Home

Evropska unija finansira uspostavljanje bh. sistema za upravljanje životinjskim otpadom

Projekt „Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH“ u potpunosti je finansirala Evropska unija u vrijednosti od 1.673.000 eura, a implementirala poljska konsultantska firma EPRD, u konzorciju s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kazala je predstavnica EPRD-a za Balkan Melisa Gazdić.

Dodala je da je projekt finansiran iz IPA 2012 sredstava i trajao je od juna 2016. do juna ove godine.

Cilj projekta

- Cilj projekta je bio pomoći nadležnim organima BiH u osiguranju visokog nivoa zaštite javnog zdravstva i zdravlja životinja u BiH. Projekt je izradio i Studiju izvodljivosti koja je procijenila količine generisanog nusproizvoda i predložila tehnološke opcije s najoptimalnijim rješenjima za tretman, odlaganje, transportiranje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada, kao i lokacije za odgovarajući objekte – pojasnila je Gazdić. 

Prema njenim riječima, u projektu je učestvovao veliki broj eksperata koji su bili angažirani po različitim specijalističkim pitanjima, a koji su dolazili iz zemalja EU, zemalja regiona i eksperata iz BiH.

- Sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla u BiH treba dalje podržati, uključujući snažnu političku posvećenost nadležnih organa BiH na svim nivoima, podršku privatnom sektoru, ali i podršku donatora. Najvažnija podrška i pretpostavka održivosti rezultata projekta je politička volja na svim nivoima da bi se postigao značajan napredak u integracijama u EU, osigurali bolji uvjeti za subjekte u poslovanju s hranom i zaštitilo javno zdravlje, zdravlje životinja i okoliš – naglasila je Gazdić.

Gazdić smatra da organi vlasti BiH trebaju usvojiti ključne dokumente razvijene kroz Projekt i na taj način omogućiti nastavak aktivnosti u razvoju sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom.

- U skladu s evropskim regulativama vezanim za uvoz crvenog mesa u EU, uspostavljen i usaglašen sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH je jedan od uvjeta koje BiH mora ispuniti da bi dobila mogućnost izvoza crvenog mesa u EU te je i zbog toga usvajanje dokumenata koje je projekt pripremio bitan korak koji sada ostaje na bh. vlastima – istakla je Gazdić.

Značajna oblast

Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba za naš list kazao je da neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i animalnog otpada predstavlja samo jedan dio veterinarske djelatnosti koja pokriva izuzetno široku i značajnu oblast zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja, a time i zdravlja ljudi.  

- Projekt koji je finansiran od Evropske unije je prošle sedmice uspješno završen. Ovaj dvogodišnji projekt je zajedničkim, timskim radom u izuzetno dobroj komunikaciji svih nadležnih institucija, uključujući javni i privatni sektor, a uz podršku eksperata polučio jako dobre rezultate u ovoj oblasti. Osnovni cilj i zadatak ovog projekta je bio razvijanje javne svijesti o značaju ove oblasti i značaju uspostavljanja sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i animalnog otpada na jedan racionalan i efikasan način – pojasnio je Kalaba.

Dodao je da u vezi s navedenim ovaj projekt je kroz niz aktivnosti osnažio kapacitete svih učesnika u ovom sistemu te između ostalog izradio Strategiju za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i animalnim otpadom s jasnim planovima za implementaciju.

- Izrađena je i Studija izvodljivosti s modelom upravljanja, tehnologijama, troškovima za izgradnju postrojenja za preradu i finansijska sredstva koja su potrebna da bi se takav sistem razvio.

Značaj ovog projekta ogleda se i u činjenici da je kroz IPA II pretpristupnu pomoć EU, Ured za veterinarstvo BiH već zatražio nastavak aktivnosti koje se odnose na upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla – naglasio je Kalaba.

Objavio: Wed, 27/06/2018 - 18:40
Back to top