Evropska unija finansira uspostavljanje bh. sistema za upravljanje životinjskim otpadom

Projekt „Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH“ u potpunosti je finansirala Evropska unija u vrijednosti od 1.673.000 eura, a implementirala poljska konsultantska firma EPRD, u konzorciju s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, kazala je predstavnica EPRD-a za Balkan Melisa Gazdić.

Dodala je da je projekt finansiran iz IPA 2012 sredstava i trajao je od juna 2016. do juna ove godine.

Cilj projekta

- Cilj projekta je bio pomoći nadležnim organima BiH u osiguranju visokog nivoa zaštite javnog zdravstva i zdravlja životinja u BiH. Projekt je izradio i Studiju izvodljivosti koja je procijenila količine generisanog nusproizvoda i predložila tehnološke opcije s najoptimalnijim rješenjima za tretman, odlaganje, transportiranje i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada, kao i lokacije za odgovarajući objekte – pojasnila je Gazdić. 

Prema njenim riječima, u projektu je učestvovao veliki broj eksperata koji su bili angažirani po različitim specijalističkim pitanjima, a koji su dolazili iz zemalja EU, zemalja regiona i eksperata iz BiH.

- Sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla u BiH treba dalje podržati, uključujući snažnu političku posvećenost nadležnih organa BiH na svim nivoima, podršku privatnom sektoru, ali i podršku donatora. Najvažnija podrška i pretpostavka održivosti rezultata projekta je politička volja na svim nivoima da bi se postigao značajan napredak u integracijama u EU, osigurali bolji uvjeti za subjekte u poslovanju s hranom i zaštitilo javno zdravlje, zdravlje životinja i okoliš – naglasila je Gazdić.

Gazdić smatra da organi vlasti BiH trebaju usvojiti ključne dokumente razvijene kroz Projekt i na taj način omogućiti nastavak aktivnosti u razvoju sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom.

- U skladu s evropskim regulativama vezanim za uvoz crvenog mesa u EU, uspostavljen i usaglašen sistem upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH je jedan od uvjeta koje BiH mora ispuniti da bi dobila mogućnost izvoza crvenog mesa u EU te je i zbog toga usvajanje dokumenata koje je projekt pripremio bitan korak koji sada ostaje na bh. vlastima – istakla je Gazdić.

Značajna oblast

Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba za naš list kazao je da neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i animalnog otpada predstavlja samo jedan dio veterinarske djelatnosti koja pokriva izuzetno široku i značajnu oblast zaštite javnog zdravlja i zdravlja životinja, a time i zdravlja ljudi.  

- Projekt koji je finansiran od Evropske unije je prošle sedmice uspješno završen. Ovaj dvogodišnji projekt je zajedničkim, timskim radom u izuzetno dobroj komunikaciji svih nadležnih institucija, uključujući javni i privatni sektor, a uz podršku eksperata polučio jako dobre rezultate u ovoj oblasti. Osnovni cilj i zadatak ovog projekta je bio razvijanje javne svijesti o značaju ove oblasti i značaju uspostavljanja sistema upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i animalnog otpada na jedan racionalan i efikasan način – pojasnio je Kalaba.

Dodao je da u vezi s navedenim ovaj projekt je kroz niz aktivnosti osnažio kapacitete svih učesnika u ovom sistemu te između ostalog izradio Strategiju za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i animalnim otpadom s jasnim planovima za implementaciju.

- Izrađena je i Studija izvodljivosti s modelom upravljanja, tehnologijama, troškovima za izgradnju postrojenja za preradu i finansijska sredstva koja su potrebna da bi se takav sistem razvio.

Značaj ovog projekta ogleda se i u činjenici da je kroz IPA II pretpristupnu pomoć EU, Ured za veterinarstvo BiH već zatražio nastavak aktivnosti koje se odnose na upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla – naglasio je Kalaba.

Izvor: