Evo prekida struje u Krajini- pročitajte koji gradovi i kada

.
Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

 

BIHAĆ

 

Dana 30.11.2022. godine

 

od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Robna kuća,

Dana 01.12.2022. godine

 

od 08:30 do 16:00 sati trafopodručja: Željeznička stanica 2,

 

od 09:15 do 10:45 sati trafopodručja: Ružica 5,

 

od 09:15 do 15:00 sati trafopodručja: Bihacit, Ružica 1, 2 i 3, Podvinca , Ribić novo naselje, Sunce , Orljani , Kasarna Orljani , Mali Lug 1 i 2, Željeznička stanica 1, Vinica, Založje, Čekrlije, US Company i Kasarna Grabež,

 

Dana 02.12.2022. godine

 

od 08:30 do 16:00 sati trafopodručja: Željeznička stanica 2,

 

BOSANSKA KRUPA

Dana 30.11.2022. godine

 

od 10:00 do 14:00 sati trafopodručja: Jaruga,

 

Dana 01.12.2022. godine

 

od 10:00 do 13:00 sati trafopodručja: Energomont, Kriana Nova,Tećija 1 i 2, Dolovi,

 

Dana 02.12.2022. godine

 

od 09:00 do 16:00 sati trafopodručja: Kloster Meier Majdan, Crno Vrelo, Drenova Glavica, Donja Ljusina, Gornja Ljusina, Ljusina Škola, Pilana Ljusina, Krivodol, Redak, Varmezi, Kajtezi, Donja Bukovska, Ćevanuše, Gornja Bukovska, Vrletnica, Hasanovića Selo, Otoka Bešići, Voloder 2, Vrletnica 2, Otoka Centar, Otoka-Orašlje, RP Otoka, Johova Dolina, Otoka-Škola, Otoka Vodovod, Mujagići, Majdan-Bešići, Podmračaj Crkvina, Crkvina 1, Manda, Šipad Otočanka, Baštra 2,3,4 i 5, Stolarija Aldža, Baštra-Servis, Smrdan, Vajagića Brdo, Prokop, Ivanjska Bare, Lončarevac, Grkovac, Glodina, Rašete, Ivanjska Centar, Donja Ivanjska 1, Donja Ivanjska 2

 

CAZIN

 

Dana 30.11.2022. godine

 

od 13:00 do 14:00 trafopodručja: Bajraktari, Čauševića Metla, Đogići, Šarići, Abdići, Miskići, Liskovac 1, 2, 3, 4 i 5, Šturlićka Platnica 2 i 3, Kudići 1, Sabljakovići i Kudići 2-Vodovod (PJD Velika Kladuša), Šturlićka Platnica, Liskovac 1, 3 i 4, Šturlićka Platnica 6, Skakići, Liskovac 5, Šturlićka Platnica 2, Kudići 2 Vodovod, Sabljakovići i Kudići 1, Pećigrad 3, 1 i 2, Škrgići, Krakača Vodovod i Hadžići-Ćatići, Kahrići, Krakača Mrcelji, Krakača 1, 2 i 3, GSM repetitor Visibaba, Hadžići Vodovod, Medic Skokovi, Skokovi 1, Hadžići, Gusto selo, Spahići-Hadžići i Jusin put 2, Žunići, Brezova kosa-Kličići, Brezova kosa-Vodovod i Brezova kosa 2, Jusin put (Hadžići 3), GSM repetitor-Tahirovići i Džehveruša, Mahmutovići, Mahmutović bazen, Brezova kosa 1, Muhadžeri,Selište,

 

od 11:00 do 11:10 i od 13:30 do 13:40 sati trafopodručja Gornji Nadarevići, Krivajski Puškari, Krivajski Puškari 2, Krivaja 2, Krivaja Lulići, Tržačka Platnica 1, Tržačka Platnica 2, Tržačka Platnica 3, Krivaja 1, Krivaja Hamulići, Krivaja 4-Porčići.

 

od 11:00 do 13:40 sati trafopodručja: Tržačka platnica 1, 2 i 3,

 

Dana 01.12.2022. godine

 

od 08:30 do 16:00 sati trafopodručja: Mujakići,

 

Dana 02.12.2022. godine

 

od 08:30 do 16:00 sati trafopodručja: Krivaja 1(Stara), Krivaja Lulići,

 

BUŽIM

 

Dana 29.11.2022. godine

 

od 10:00 do 12:00 sati trafopodručja: Kljajići,

 

od 13:00 do 15:00 sati trafopodručja: Suhodol,

 

od 09:00 do 15:00 sati trafopodručja: Mušići,

 

Dana 30.11.2022. godine

 

od 10:00 do 12:00 sati trafopodručja: Kudelići –Veladžići,

 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

 

Izvor: