Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju da podržavaju reforme na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Evropska unija i Vijeće Evrope će nastaviti da podržavaju reforme iz oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana i Turske. Nastavak zajedničkog programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku, biće najavljen tokom regionalne konferencije koja se održava 9. oktobra u Skopju.

Druga faza ovog programa, vrijedna 41 milion eura, trajaće do 2022. godine i obuhvatiće šire teme, uključujući, po prvi put, temu slobode izražavanja i slobode medija. Čitav program će biti fokusiran na četiri teme: sprovođenje pravde, suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, sprečavanje diskriminacije i zaštitu prava osjetljivih grupa, kao i slobodu medija.  

Nastavak programa biće nadogradnja na rezultate prve faze programa koja je sprovedena od 2016. do 2019. godine. U tom periodu kroz Horizontal Facility su zabilježeni značajni rezultati – poboljšan je zatvorski sistem i prava osuđenika, izgrađena su tolerantnija školska okruženja i ojačani antikoruptivni zakoni i mjere. Takođe, ovaj program je podržao efikasnost pravosudnih Sistema korisnica i omogućio više jednakih mogućnosti za pripadnike i pripadnice osjetljivih grupa.

U naredne tri godine, ovaj program će se baviti ostalim izazovima u pomenute četiri oblasti, kroz fleksibilan mehanizam koji omogućava institucijama korisnicima da postupaju u skladu sa preporukama savjetodavnih i nadzornih tijela Vijeća Evrope. Naročito važna će biti razmjena iskustava i uspješnih praksi za prevazilaženje izazova zajedničkih za sve aktere na Zapadnom Balkanu i za Tursku.

Informacije o programu Horizontal Facility II

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) 2019-2022 je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope, pokrenuta radi saradnje s regionom Zapadnog Balkana i Turskom. Ovaj program podržava prilagođene reformske procese o kojima su postignuti dogovori sa institucijama, u skladu sa relevantnim preporukama tijela Vijeća Evrope nadležnih za nadzor i savjetovanje iz oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

Program omogućuje korisnicima da ostvare svoje reformske planove i agende i da usklade svoje standarde sa evropskim standardima, što je i podrška korisnicima koji su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prilagođena podrška, kroz koju se izlazi u susret zahtjevima korisnika, pruža se kako bi se poboljšali njihovi zakonski okviri, okviri sektorskih politika i kako bi se dalje gradili njihovi institucionalni kapaciteti, čime se poboljšava rad institucija. Program nastoji da kroz projekte donese suštinska poboljšanja života građana Zapadnog Balkana i Turske.

Izvor: