fbpx Federalni parlamentarci u 2016. nisu radili osam mjeseci, a primili po 4.000 KM

Federalni parlamentarci u 2016. nisu radili osam mjeseci, a primili po 4.000 KM

Home

Federalni parlamentarci u 2016. nisu radili osam mjeseci, a primili po 4.000 KM


U entitetu u kojem prosječni zaposlenik ima platu od 849 KM porazna je činjenica da primanja federalnih parlamentaraca iznose oko 4.000 KM.

Još poraznije je što su zastupnici i delegati u Parlamentu FBiH redovno primali enormno visoke plate, a da pri tome nisu uopće održavali sjednice niti fizički boravili u prostorijama Parlamenta FBiH.

Da je politika najbolje plaćeni biznis u BiH pokazuje i Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamenta Federacije BiH koji je uradio Ured za reviziju institucija FBiH. Izvještaj iznosi na vidjelo svu rastrošnost domaćih političara koji se više bave političkom demagogijom nego što rade u interesu građana.

Naime, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH nije održavao sjednice u junu, augustu i septembru 2016. godine (tri mjeseca), a Dom naroda Parlamenta FBiH nije zasjedao u periodu od 23. juna 2016. godine do 15. septembra 2016. godine, niti u periodu od 15. septembra 2016. godine pa sve do 5. decembra prošle godine (pet mjeseci). U prijevodu to znači da Parlament FBiH prošle godine nije radio osam mjeseci. 

U Izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH koji se odnosi na Zastupnički dom Parlamenta FBiH stoji da se zakonski osnovna plata u ovom organu zakonodavne vlasti obračunava i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.

Ipak, revizijom je utvrđeno da profesionalni zastupnici ne obavljaju radne poslove i zadatke u poslovnim prostorijama Parlamenta FBiH te da se shodno tome ne vode evidencije prisustva na poslu, koje su temelj za obračun naknada plata, kao i ostalih naknada koje nemaju karakter plata (topli obrok, regres, odvojeni život). 

Oni napominju da Zastupnički dom Parlamenta FBiH nije održavao sjednice u junu, augustu i septembru 2016. godine. Jedan od zastupnika u Zastupničkom domu potvrdio nam je da su u ovom periodu federalni parlamentarci redovno dobijali plate.

Inače, riječ je o blokadi rada zakonodavne vlasti zbog problema političke prirode na relaciji SDA-HDZ BiH. 

Pored plate, izabrani dužnosnici (profesionalci i neprofesionalci) imaju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju poslova. Plata federalnih zastupnika u prosjeku iznosi 2.400 KM na koju se dodaju naknade za odvojeni život, topli obrok, paušal, rad u komisijama i slično što u konačnici iznosi skoro pa 4.000 KM. 
 

Topli obrok plaćen čak i kad nisu u Parlamentu FBiH


Enormno visoka primanja nisu motivisala federalne parlamentarce da prisustvuju sjednicama radnih tijela jer su vjerovatno i sami svjesni da će naknadu dobiti bez obzira da li se pojavili ili ne na sjednici. 

"Vezano za prisustvovanje sjednicama radnih tijela Zastupničkog doma, konstatiramo da nije poštovana Odluka Administrativne komisije, kojom je ista zadužila predsjednike svih radnih tijela Zastupničkog doma da svakog mjeseca u Službu računovodstva dostavljaju evidencije prisustva sjednicama radnih tijela, jer se iste nisu dostavljale svakog mjeseca", piše u Izvještaju Ureda za reviziju FBiH. 

Inače, izdaci za neto plate profesionalnih zastupnika iskazani su u iznosu od 2.822.320 KM i iste se obračunavaju i isplaćuju na temelju Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH i Odluke Administrativne komisije o ostvarivanju prava na platu, naknadu plate i druga materijalna prava izabranih dužnosnika i savjetnika i nekih prava državnih službenika u Zastupničkom domu. 

U okviru izdataka naknada profesionalnih zastupnika iskazani su: troškovi poslaničkog paušala (neto 627.347 KM), troškovi toplog obroka (159.049 KM), troškovi prijevoza u dane vikenda-4 vikenda mjesečno (119.555 KM), naknada za odvojeni život (193.134 KM), naknada za smještaj (64.774 KM) i regres za godišnji odmor (37.246 KM) i otpremnine (85.593 KM). 

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, imaju pravo i na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini od 1 posto prosječne mjesečne neto plate isplaćene u FBiH prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Zakon jasno kaže da se ova naknada se neće obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg odmora. 

Ipak, Ured za reviziju institucija FBiH utvrdio je da se za dane "opravdanog odsustva" nije vršilo umanjenje naknade troškova toplog obroka. To u prijevodu znači da su državnim parlamentarcima građani FBiH plaćali tople obroke i u slobodno vrijeme. 
 

Nestali laptopi i tableti

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je jednom članu Zakonodavne-pravne komisije tijekom cijele 2016. godine isplaćivana naknada u ukupnom neto iznosu 3.465 KM, iako on nije prisustvovao sjednicama Komisije.

Zanimljiva je i informacija da je iz knjigovodstvenih evidencija na temelju odluka v.d. sekretara Zastupničkog doma izvršeno isknjižavanje stalnih sredstava i inventara sadašnje vrijednosti 8.834 KM, od čega se na sredstva ustupljena bez naknade (poklonjena) odnosi 2.539 KM. 

"Navedena sredstva su poklonjena na temelju naknadno donesene Odluke v.d. tajnika i odnose se na 7 tableta i 7 laptopa, koja su nabavljena za zastupnike u mandatnom periodu 2010.-2014. godina. Navedena sredstva tijekom vanrednog popisa nisu pronađena, niti su zastupnici bili zaduženi za iste", piše u Izvještaju. 

Ništa veću odgovornost nisu pokazali ni delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH. Izdaci za neto plate i naknade plata profesionalnih zastupnika (ukupno 47 zastupnika) i 8 savjetnika predsjedavajuće Doma naroda Lidije Bradare iskazani su u iznosu od 1.690.226 KM.

Uvidom u obračun plate za profesionalne zastupnike, revizori su utvrdili da se ne vode evidencije prisustva na poslu, koje su temelj za obračun plate kao i ostalih naknada (topli obrok, regres, odvojeni život), jer profesionalni zastupnici svoje radne poslove i zadatke ne obavljaju u prostorijama Parlamenta FBiH.

Obračun plate na prethodno opisan način vršen je za 47 zastupnika, koji su se opredjelili da svoju dužnost obavljaju profesionalno (od ukupno 54 zastupnika).

Revizori napominju i da Dom naroda nije održavao sjednice u periodu od 23. juna 2016. godine do 15. septembra 2016. godine, niti u periodu od 15. septembra 2016. godine pa sve do 5. decembra prošle godine.

Naknade troškova profesionalnih zastupnika uključujući i osam savjetnika predsjedavajuće Doma naroda odnose se na: topli obrok (103.567 KM), regres (22.599 KM), naknadu za odvojeni život od porodice i naknadu za smještaj ukoliko borave izvan mjesta prebivališta na udaljenosti većoj od 70 km (128.665 KM), naknadu za troškove prijevoza u dane vikenda ukoliko ne ostvaruju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova (92.204 KM), pomoći u slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti (5.004 KM) i otpremninu (14.653 KM). 

Naknada za odvojeni život od porodice isplaćivana je na osnovu Odluke Administrativne komisije u mjesečnom iznosu za zastupnike do 600 KM, a za savjetnike 300 KM.

Pored navedenih naknada profesionalni delegati također ostvaruju pravo i na stalno mjesečno novčano primanje-paušal na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti. Visina mjesečnog paušala za 2016. godinu iznosila je neto 630 KM, te je ukupno obračunato i isplaćeno 160.398 KM. 

Mjesečno primanje profesionalnog zastupnika uključujući osnovnu platu i paušal iznosilo je neto 3.087 KM bez minulog rada.

Za angažiranje u radnim tijelima profesionalnim zastupnicima isplaćeno je 42.000 KM, te po osnovu naknada dnevnica i putnih troškova 6.435 KM.

Članu Komisije za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta FBiH imenovanom ispred Doma naroda izvršena je isplata u iznosu od 3.500 KM za deset mjeseci, iako prema prezentiranim zapisnicima u periodu od juna do oktobra 2016. godine nije održana niti jedna sjednica komisije.

 

(Izvor: Klix.ba)

Tagovi
Objavio: Sat, 17/06/2017 - 20:26

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top