Glas žene Bihać: Prijavite se na literarno takmičenje “Nenasiljem do mira”

Prijave slati najkasnije do 02.12.2018.g.

Organizacija „Glas žene„ Bihać na osnovu člana 7. Statuta Organizacija Glas žene Bihać, a u okviru projekta   „Kultura nenasilja i mira kod mladih u USK-a„ raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

 

za dostavljanje litereranih radova (esej i drugo) na temu  "Nenasiljem do mira".

Literarni radovi treba da budu lični tekstovi  (autorsko djelo) mladih sa područja USK-a, njihovi lični stavovi, uvjerenja, mišljenja, prijedlozi o tome kako nenasiljem do mira ili mir je preduvijet nenasilja.

Svaki rad koji bude predstavljao  nedozvoljeno kopiranje tuđih tekstova ili radova biće odbačen bez razmatranja.

Radove možete dostaviti na : BHS jezicima.

Na  poziv se mogu prijaviti  mladi  sa područja USK –a dobi od 15 do 21 godinu.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

-kratku biogarfiju

- literarni rad.

Prijave možete poslati putem mail: glaszene@net.hr ili putem Facebook stranice Organizacije Glas žene Bihać.

Prijave slati najkasnije do 02.12.2018.g.

Nakon prijema literarnih radova, Komisija za ocjenu i odabir , nakon detaljnog pregleda  izabrat će 3 najbolja rada, koji će biti novčano nagrađeni.

Izvor: