Grad Cazin dobija sredstva za projekat sanacije odlagališta komunalnog otpada

Deponija

Danas je organizovano potpisivanje sporazuma o dodjeli grantova drugim nivoima vlasti u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Biti će dodijeljena sredstva iz dva granta ukupne vrijednosti 720 000 KM, a sporazume sa predstavnicima gradova i općina je potpisao ministar Adnan Alagić.

Gradu cazinu su dodjeljena sredstva za sanaciju i unaprijeđenje postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do.

Obuhvaćeni su još i projekti: nabavka inertnog materijala za prekrivanje deponije Kruškovača Gorjevac-I faza, Grad Bihać; projekat unapređenja postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do, Grad Bosanska Krupa; projekat Sanacija deponije Vaganac-vodovodne instalacije u općini Bosanski Petrovac; projekat Sanacija i uređenje deponije komunalnog otpada Sanska brda u općini Sanski Most; projekat Ograđivanje i održavanje gradske deponije Radića most u općini Velika Kladuša te implementacija projekta nabavke rovokopača za sanaciju i uređenje deponije Peći u općini Ključ.

Potpisani su i sporazumi za finansiranje projekata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša u ukupnoj vrijednosti 220 000 KM.

Grantovi su dodijeljeni za: za implementaciju projekta Park Aleja, Sportsko-rekreativna zona Aleja- I faza u Gradu Bihaću; implementaciju projekta Solar u Gradu Cazinu; unaprjeđenje energetske efikasnosti zgrade SP 30 ulaz C, D i E u ulici 511.Slavne u Bosanskoj Krupi; izradu energetskog pregleda za zgradu Općine Bosanski Petrovac; Izgradnja kanalizacione mreže aglomeracije Zdena - ulica Kolonija u Sanskom Mostu; projekat energetske rekonstrukcija zgrade organa uprave-povećanje energetske efikasnosti u Velikoj Kladuši; unaprijeđenje energetske efikasnosti i modernizacija javne rasvjete Alina luka u Ključu te projekat građenje/izrada probno - eksploatacionog bunara PEB-4 izvorište Musići u općini Bužim.

Izvor: